Polowanie na środki ochrony roślin trwa

Przyszły sezon w ochronie roślin jawi się m.in. licznymi wycofaniami z użycia dużej grupy popularnych substancji czynnych. Kilka z nich nie ma nowych następców.
Przyszły sezon wegetacyjny będzie ostatnim dla Pictora 400 SC – popularnego fungicydu rzepakowego.  Zdjęcie: Dreczka

Rejestr chemicznych środków ochrony roślin jest nękany coraz silniejszymi ciosami i krótszymi terminami na znalezienie wyjścia z sytuacji. Chodzi głównie o te substancje czynne, które po wycofaniu z rynku nie są niczym zastępowane. Niekiedy jako alternatywę wskazuje się środki biologiczne, chociaż skuteczność niektórych można porównywać z wodą święconą.

Jedno skuteczne rozwiązanie mniej

Bardzo mało czasu na zużycie zapasów mają użytkownicy akarycydu Apollo 500 SC. Ten popularny środek do zwalczania przędziorka owocowca w sadach jabłoniowych zawiera chlofentezynę, która w unijnej nomenklaturze figuruje jako klofentezyna. W Polsce zezwolenie dla wspomnianego środka wygasa z końcem br. Jednak na jego odnowienie nie ma żadnych szans, bo kilkanaście dni temu Komisja Europejska zadecydowała o nieodnawianiu zezwoleń dla wspomnianej substancji czynnej (Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2023/2456 z dnia 7 listopada 2023 r.).

Wobec tej decyzji państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 11 maja 2024 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, które zawierają chlofentezynę. Jeśli ktoś posiada zapasy lub kupi w najbliższym czasie środek zawierający tę substancję, może go stosować, przechowywać i unieszkodliwiać do 11 listopada 2024 r.

Ostatni sezon dla Pictora 400 SC i jego 4 kopii

Producentów rzepaku z pewnością zainteresuje informacja o wycofaniu z rynku popularnego fungicydu Pictor 400 SC i jego 4 kopii (Filan, Inferno 400 SC, Inviga i Prescot 400 SC). Ta decyzja ukazała się w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2023/1436 z dnia 10 lipca 2023 r. i dotyczyła dimoksystrobiny.

Zezwolenia dla środków zawierających dimoksystrobinę są ważne jeszcze tylko przez 2 miesiące – do 31 stycznia 2024 r. Potem zostanie jeszcze trochę czasu na wyprzedaż i zużycie istniejących zapasów:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 31 stycznia 2024 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do 31 maja 2024 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 31 stycznia 2024 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do 31 lipca 2024 r.

Warto pamiętać, że Pictor 400 SC wszedł na polski rynek blisko 20 lat temu i zrobił wielką karierę. Za jego działanie przeciwko chorobom rzepaku odpowiadały nowoczesne wówczas substancje czynne – boskalid (200 g/l) i dimoksystrobina (200 g/l). Następca tego środka już czeka w magazynach. Nazywa się Pictor Active i od ponad 3 lat figuruje w rejestrze. Nawiązaniem do protoplasty jest zawartość boskalidu (150 g/l), a grupę strobiluryn reprezentuje tu piraklostrobina (250 g/l).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.