Nowy preparat z Futureco Bioscience opatentowany

Europejski Urząd Patentowy przyznał firmie Futureco Bioscience patent na komercyjne wykorzystanie szczepu bakterii Pseudomonas putida B2017. Zobacz, co to oznacza.
Opatentowana bakteria stanie się w niedalekiej przyszłości nową ekologiczną bronią przeciwko wielu chorobom roślin rolniczych, w tym ziemniaka. Zdjęcie: Panek

Hiszpańscy naukowcy odkryli, że szczep bakterii Pseudomonas putida B2017 wykazuje duży potencjał zwalczania chorób roślin wywoływanych zarówno przez grzyby (mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, fuzariozy, zgnilizna twardzikowa czy rizoktonioza), jak i bakterie (Pseudomonas syringae, Pectobacterium i Xanthomonas). Firma Sumi Agro Poland informuje, że działanie nowego szczepu zostało już zbadane w ziemniaku, niektórych warzywach (pomidor, sałata, ogórek, bakłażan), winorośli i sadach owocowych.

Odpowiedź na oczekiwania konsumentów

Rolnicy, konsumenci oraz prawodawcy oczekują zmian w rolnictwie w kierunku jego większego zrównoważenia. Ma to wyraz we wprowadzaniu takich programów, jak europejska strategia „od pola do stołu”, czy realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Misją firmy Futureco jest spełnianie oczekiwań naszych klientów, a nowo opatentowany fungicyd jest tego najlepszym wyrazem.

Jose Manuel Lara, dyrektor techniczny Futureco Bioscience

Hiszpańska firma agrobiotechnologiczna Futureco Bioscience od 2017 r. wchodzi w skład grupy kapitałowej Sumitomo Corporation, do której należy także Sumi Agro Poland. Zajmuje się badaniami, rozwojem, produkcją i globalną komercjalizacją m.in. produktów dla rolnictwa. W marcu br. złożyła w Niemczech pakiet dokumentów w celu rejestracji szczepu bakterii Pseudomonas putida B2017 jako nowej fitosanitarnej substancji czynnej. Niedawno otrzymała europejski patent (nr EP3607048). W ten sposób ma zielone światło do komercyjnego wykorzystania tego mikroorganizmu do zwalczania chorób roślin wywoływanych przez bakterie i grzyby.

– Biopestycyd oparty na nowej biologicznej substancji czynnej Pseudomonas putida B2017 będzie stanowił doskonałą, alternatywną broń w walce z chorobami roślin. Już teraz cieszymy się, że korzystając z dokonań badawczych Futureco Bioscience będziemy mogli zaoferować polskim rolnikom nowatorskie i proekologiczne rozwiązanie. Skuteczność szczepu B2017 jest bardzo wysoka. Dlatego jestem przekonana, że nowe produkty wkrótce staną się wartościowym narzędziem w integrowanej ochronie roślin rolniczych i ogrodniczych.

Urszula Filipecka, Sumi Agro Poland
Nowy produkt już w doświadczeniach

Pierwszy preparat zawierający nową substancję czynną (oznaczenie kodowe: B2017 OD) znajduje się obecnie w doświadczeniach m.in. w Hiszpanii, Francji i Włoszech. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej na poziomie EU produkty na bazie Pseudomonas putida B2017 będą rejestrowane w innych krajach, w tym także w Polsce.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.