KR 2022: Nowe odmiany zbóż jarych

Pierwsze w tym roku i w nowej kadencji posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych zaowocowało wpisem do krajowego rejestru 15 odmian zbóż jarych.
Wśród nowo zarejestrowanych zbóż jarych najwięcej jest odmian jęczmienia i pszenicy.  Zdjęcie: Dreczka

Pierwszym sukcesem w procesie wprowadzania na rynek nowych odmian jest ich rejestracja przez upoważniony do tego urząd. W Polsce tę funkcję sprawuje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (Wielkopolskie), gdzie o rejestracji nowej odmiany decyduje podpis dyrektora. Zanim to nastąpi, prowadzone są serie badań sprawdzających, których wyniki analizują eksperci skupieni w komisjach przypisanych do odpowiednich grup roślin uprawnych. Niedawno powołano nowe składy komisji, które będą opiniowały rejestrację odmian w latach 2022-25.

Sporo nowości w jęczmieniu i pszenicy

W miniony wtorek (18 stycznia 2022 r.) po raz pierwszy w nowej kadencji obradowała Komisja ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych, w której przewodnictwo objął prof. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. W trakcie posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 15 nowych odmian zbóż jarych: jęczmienia – 6, pszenicy zwyczajnej – 5 oraz po jednej odmianie owsa zwyczajnego, owsa nagiego, pszenżyta i żyta.

Profesor Henryk Bujak, dyrektor COBORU, nie czekał długo z decyzją i krótko po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych wydał postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian zbóż jarych:

Jęczmień Jary
 • Bizon (Poznańska Hodowla Roślin) – odmiana typu pastewnego;
 • Florence (Danko Hodowla Roślin) – odmiana typu pastewnego;
 • LG Belcanto (Limagrain) – odmiana typu browarnego;
 • RGT Gagarin (RAGT) – odmiana typu pastewnego;
 • SM Redstar (Hodowla Roślin Smolice) – odmiana typu pastewnego;
 • Tilmor (Danko Hodowla Roślin) – odmiana typu pastewnego.
Owies zwyczajny
 • Magellan (Saaten-Union) – odmiana pastewna żółtoziarnista.
Owies nagi
 • Adorator (Hodowla Roślin Strzelce) – odmiana pastewna.
Pszenica zwyczajna jara
 • Akvitan (DSV) – jakościowa odmiana chlebowa (A);
 • Aplauz (Hodowla Roślin Strzelce) – jakościowa odmiana chlebowa (A);
 • Florentyna (Danko Hodowla Roślin) – jakościowa odmiana chlebowa (A);
 • KWS Carusum (KWS) – jakościowa odmiana chlebowa (A);
 • KWS Rantum (KWS) – odmiana chlebowa (B).
Pszenżyto jare
 • Toristo (Hodowla Roślin Strzelce) – odmiana pastewna.
Żyto jare
 • SM Stefano (Hodowla Roślin Smolice) – odmiana pastewna.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.