Jak obniżyć koszty żywienia fosforem?

Dzięki mikroorganizmom bytującym w glebie zachodzą w niej liczne procesy, w tym rozkład materii organicznej. Stanowi ona rezerwuar substancji pokarmowych dla roślin.
Mikroorganizmy glebowe odgrywają kluczową rolę w obiegu wielu pierwiastków, w tym także fosforu, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju początkowego roślin.

Drastyczny wzrost cen energii i gazu, załamanie łańcuchów dostaw spowodowane zarówno przez pandemię koronawirusa, lockdown w Chinach, jak i napiętą sytuację na wschodzie Europy, spowodowały rewolucję na rynku środków do produkcji rolnej. Koszty ich zakupu radykalnie wzrosły. Ceny nawozów, w tym fosforowych, biją rekordy. To wyzwanie dla rolników i ogrodników, którzy aby utrzymać wysokie plonowanie i satysfakcjonującą rentowność produkcji, muszą zagwarantować roślinom odpowiednią ilość składników pokarmowych.

Potrzebny od samego początku

Z punktu żywienia roślin fosfor należy do makroskładników, co oznacza, że nie może być pomijany w planie nawozowym. Jest niezbędny zwłaszcza w początkowym wzroście roślin, gdyż wpływa na rozwój systemu korzeniowego. Jakie są zatem alternatywne metody dostarczania tego pierwiastka? Co zrobić, gdy nie można w pełnej dawce zapewnić jego dostępności poprzez nawożenie mineralne?

Redukowanie dawek nawozów fosforowych jest możliwe dzięki stosowaniu dodatkowych specyfików skutecznie stymulujących uwalnianie fosforanów w glebie. Roślina ma ograniczone możliwości pobierania mineralnych (uwstecznionych) zapasów tego pierwiastka z podłoża. Jednak przy udziale mikroorganizmów, możliwe jest uruchamianie i udostępnianie fosforu roślinom. Najskuteczniej działają te, które uruchamiają fosfor z zapasów mineralnych.

W wyniku wielu skomplikowanych procesów mikrobiologicznych i chemicznych, fosfor uwalniany jest z gleby. Pierwiastek od razu staje się dostępny dla roślin. Zdolność do wyjątkowo efektywnego rozpuszczania odpowiednich związków fosforu w glebie posiadają bakterie z rodzaju Bacillus. W preparatach mikrobiologicznych zazwyczaj wykorzystuje się endospory Bacillus Megaterium.

Wspomaganie pobierania fosforu

Po zastosowaniu preparatu zawierającego przetrwalniki (endospory) rozwijają się z nich żywe bakterie. Organizmy te przetwarzają niedostępne formy fosforu zapasowego do dostępnych dla roślin. W procesie rozkładu fosforanu wapnia, do gleby uwalniane są jony fosforu oraz wapnia, które korzystnie wpływają na rozwój roślin oraz wspomagają ich prawidłowe ukorzenienie.

Działanie takich preparatów oparte jest na naturalnych procesach metabolicznych. W związku z tym ich użycie nie niesie ze sobą ryzyka zaburzenia bioróżnorodności środowiska glebowego, a tym samym pozwala zmniejszyć zużycie mineralnych nawozów fosforowych, co w obecnej sytuacji jest niezwykle pożądane. Przykładem produktu wspomagającego odżywianie fosforem roślin uprawnych jest Bacto ProFOS. Zawarte w nim bakterie dzięki wytwarzanym metabolitom przekształcają fosfor zapasowy w przyswajalny dla roślin, dostępny przez cały okres wegetacji.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.