Dobre insektycydy na mszyce wycofane

Mszyce powodują straty w uprawach zarówno poprzez żerowanie, jak i roznoszenie chorób wirusowych. Niestety, coraz mniej jest narzędzi, żeby z nimi skutecznie walczyć.
Rozwiązań do zwalczania mszyc w uprawach polowych jest jak na lekarstwo. Tymczasem wycofywane są kolejne, a na ich miejsce nie wprowadza się nic.  Zdjęcie: Dreczka

Nowych substancji czynnych do zwalczania szkodników roślin uprawnych w ostatnich latach w zasadzie nie ma. Brakuje też doniesień o tym, żeby jakaś duża firma czyniła obecnie przygotowania do wprowadzenia nowego insektycydu na rynek. Wobec postępującego wycofywania z użycia kolejnych substancji owadobójczych problem niedoboru rozwiązań się pogłębia. Od przyszłego roku ten kryzys jeszcze bardziej się pogłębi wskutek wycofania z ochrony upraw polowych sulfoksafloru.

Skuteczna substancja do wycofania z upraw otwartych

Spośród dostępnych na polskim rynku sulfoksaflor obecny jest w trzech insektycydach: Closer, Sequola i Transform. Posiadają one zalecenia stosowania m.in. w zbożach, ziemniaku, warzywach i roślinach ozdobnych w celu zwalczania mszyc. Niestety, decyzją Komisji Europejskiej od 19 listopada 2022 r. insektycydy zawierające sulfoksaflor będzie można stosować tylko w szklarniach stałych.

Na mocy tego postanowienia państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wycofania z dniem 19 listopada 2022 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi wspomniana substancja czynna, przeznaczonych do stosowania na zewnątrz. Jednocześnie wyznaczono terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających sulfoksaflor, które nie spełniają warunku przeznaczenia do stosowania wyłącznie w szklarniach stałych. Graniczna data to 19 maja 2023 r.

Dość krótkie daty

Po raz kolejny ustanowiono dość krótkie terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, które wytypowano do wycofania. Środki ochrony roślin zawierające sulfoksaflor, które zostaną wprowadzone do obrotu do dnia 19 listopada 2022 r. można dystrybuować i sprzedawać do dnia 19 marca 2023 r. oraz przechowywać, stosować i unieszkodliwiać do dnia 19 maja 2023 r.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.