Co dalej ze zezwoleniem dla glifosatu?

Sprzeczne opinie na temat szkodliwości glifosatu dla żywych organizmów hamują podjęcie decyzji, czy ją ostatecznie wycofać, czy pozostawić. Komisja ma propozycję.
Brak jednoznacznej opinii dotyczącej szkodliwości glifosatu sprawia, że decyzja o jego dalszym dopuszczeniu bądź wycofaniu została odroczona.  Zdjęcie: Dreczka

Komisja Europejska chce przedłużyć zatwierdzenie glifosatu – substancji czynnej dużej grupy herbicydów nieselektywnych. Według postawionej właśnie propozycji środki zawierające tę substancję będzie można wykorzystywać w rolnictwie przynajmniej do grudnia przyszłego roku. Ważność aktualnie obowiązującego zezwolenia wygasa 15 grudnia 2022 r.  Wobec propozycji Komisji państwa członkowskie Unii Europejskiej będą musiały podjąć decyzję w sprawie wniosku w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF) w najbliższych dniach (13 lub 14 października). Obserwatorzy z Brukseli nie spodziewają się, żeby projekt Komisji o przedłużeniu zezwolenia o rok został odrzucony.

Brak jednoznacznych opinii

Propozycja Komisji oparta jest na aktualnych kryteriach akceptacji. Chce ona dać instytucjom audytowym wystarczająco dużo czasu na ponowną ocenę. Pierwotnie jednoznacznych wyników badań miały dostarczyć Niemcy. Niestety, pomimo upływu kilku lat po pierwotnie przyjętym terminie żadna wiążąca opinia nie została wydana. Pomimo tego niedawno niemiecki minister rolnictwa, Cem Özdemir, oznajmił w Bundestagu, że niezależnie od  decyzji Komisji Europejskiej glifosat zostanie zakazany w Niemczech od 1 stycznia 2024 r. Teraz rząd federalny bada, czy wprowadzenie takiego zakazu pozostaje w zgodzie z unijnym prawem.

Prace nad badaniem szkodliwości glifosatu ciągną się od kilku lat. Zajmują się tym liczne instytucje, które często zajmują przeciwstawne stanowiska, albo sygnalizują pojawianie się kolejnych wątpliwości. Jednocześnie wnioskują o dodatkowy czas na przeprowadzenie kolejnych badań. W maju br. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) ogłosiły, że do lipca 2023 r. nie będą mogły złożyć ostatecznego oświadczenia państwom członkowskim UE i Komisji.

Pierwotnie prezentacja wyników ponownej oceny była zaplanowana najpóźniej na jesień br. Jednak w maju EFSA i ECHA oświadczyły, że termin ten nie będzie dotrzymany ze względu na obszerne informacje zwrotne w procesie oceny.

Większość krajów była za

Ostatnie głosowanie za wznowieniem zezwolenia dla glifosatu odbyło się w 2017 r. Wówczas na 28 głosujących krajów 17 opowiedziało się za ponowną autoryzacją. Wśród nich były m.in. Dania, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska i Rumunia. Natomiast przeciwne stanowisko zajęły m.in. Austria, Francja i Włochy. Jedynym krajem UE, który wówczas wstrzymał się od głosu, była Portugalia.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.