Ziarno „na paszę lub do siewu”. Jak kontroluje PIORIN?

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa śledzi w Internecie nielegalne oferty sprzedaży ziarna jako materiału siewnego. Informuje też o konsekwencjach.
Przykład oferty sprzedaży ziarna niezdefiniowanego jako kwalifikowany materiał siewny.

Materiał siewny zbóż i innych roślin rolniczych oferowany do sprzedaży musi spełniać wymagania określone w przepisach o nasiennictwie. Dotyczy to zarówno towaru wystawionego w punktach stacjonarnych, jak i na portalach lub giełdach internetowych. Natomiast osoby rozpoczynające handel materiałem siewnym powinny dokonać wpisu do ewidencji podmiotów – informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN).

Niejednoznaczne opisy aukcji

Tymczasem wirtualne giełdy rolnicze i strony portali ogłoszeniowych obfitują w oferty sprzedaży ziarna reklamowanego hasłami: rok po centrali, na paszę lub do siewu, czy też odmian kolekcjonerskich. Niemal zawsze podana jest nazwa odmiany, która bardzo często podlega prawu własności, a także opis cech i parametrów, sugerujących możliwość użycia ziarna do siewu.

Ze względu na niższą cenę niż w przypadku kwalifikowanego materiału siewnego, ogłoszeniodawcy nie narzekają na brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Kupujący również mają w czym wybierać, bo na najpopularniejszych giełdach internetowych w trakcie jednego sezonu siewu pojawia się nawet kilka tysięcy ogłoszeń. Niestety, część z nich to oferty nielegalne, naruszające wyłączne prawo do odmian roślin oraz przepisy Ustawy o nasiennictwie. Wysiew ziarna nabytego z takiego źródła nie spełnia warunków tzw. przywileju farmerskiego. Dlatego państwowe służby nasilają swoją czujność.

– Wojewódzcy inspektorzy, realizując wytyczne z planu pracy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przeprowadzają corocznie kontrole materiału siewnego niedopuszczonego do obrotu na podstawie art. 104 Ustawy o nasiennictwie, oferowanego w internecie i prasie, a także w wyniku powiadomień o ogłoszeniach uzyskanych od innych podmiotów.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Ze sprawozdań wojewódzkich inspektorów wynika, że pracownicy terenowi PIORiN w 2021 r. prześledzili za pomocą urządzeń teleinformatycznych i skontrolowali 6521 ogłoszeń. Część ogłoszeniodawców (1064) usunęła swoje ogłoszenia po interwencji inspektorów, a u 116 podmiotów zostały wykonane kontrole, które zakończyły się nałożeniem opłat sankcyjnych oraz mandatów.

Trzeba liczyć się z konsekwencjami

Obecnie PIORIN działa dużo sprawniej niż jeszcze kilka lat temu i wykrywa coraz więcej przypadków nielegalnego obrotu materiałem siewnym w sieci. Warto pamiętać, że sprzedający materiał siewny poprzez portale ogłoszeniowe muszą się liczyć z konsekwencjami, jakie mogą ponieść z tego tytułu nielegalnego handlu.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.