Sprzedaż pestycydów w UE sama spada

Sprzedaż środków ochrony roślin w UE w latach 2011-20 spadła o 4%. Co ciekawe, blisko połowa fungicydów sprzedanych w ub.r. była dopuszczona w rolnictwie ekologicznym.
Dostępność i realia rynkowe wpłynęły na spadek zużycia środków ochrony roślin, zanim zadziałała polityka.  Zdjęcie: Dreczka

Unijni politycy i przeróżne organizacje niby dbające o przyrodę silą się na wymyślanie barier, żeby ograniczyć zużycie środków ochrony roślin w rolnictwie. Tymczasem proces ten zachodzi sam bez urzędowych dekretów. Wskazują na to dane z europejskiej agencji statystycznej Eurostat. W latach 2011-20 ilość sprzedawanych środków ochrony roślin w UE spadła z ok. 360 000 do niespełna 346 000 t.

Prym wiodą fungicydy

Prawie połowę wszystkich sprzedanych środków ochrony roślin stanowiły fungicydy (43%). Natomiast w obrębie tej grupy środków w 2020 r. nieco ponad połowę stanowiły związki miedzi czy siarka nieorganiczna. Wiele z tych środków było dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym. Herbicydy w 2020 r. miały 35% udział w całkowitej sprzedaży, natomiast insektycydy i akarycydy zaledwie 14% całkowitej sprzedaży.

Najwięcej środków ochrony roślin zużywają cztery największe kraje rolnicze w UE, czyli Niemcy, Hiszpania, Francja i Włochy. Między bilansami poszczególnych państw członkowskich UE występują duże różnice. Największy ilościowy spadek zużycia między latami 2011 i 2020 odnotowano w Czechach (–38%). W Niemczech zużycie spadło o prawie 10%, a w Austrii, która szczyci się 26% udziałem rolnictwa ekologicznego, ilość sprzedanych środków w analizowanym okresie wzrosła o 60%!

Nie rezygnują z ochrony

W założeniach strategii Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27 znajdują się m.in. działania zmierzające do redukcji zużycia środków ochrony roślin i postępującej ekologizacji unijnego rolnictwa. Austria, która jest tu stawiana za przykład, chodź gruntów rolnych ma tyle, co u nas jest w dwóch województwach, to z ochrony roślin wcale nie rezygnuje. Jednak Eurostat uprzedza, że znacząca część środków to obojętne dla środowiska gazy, których używa się w przechowalnictwie. Mają one wpływ na bilans sprzedawanych pestycydów.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.