Odmiany kukurydzy HR Smolice – bogata kolekcja na polu

Hodowcy ze Smolic proponują rolnikom, aby w przyszłym roku wypróbowali 3 nowe odmiany kukurydzy – Polonia (FAO 200), Vistula (FAO 210) i Grot (FAO 220).
Kukurydza jest naszym sztandarowym produktem i w tym gatunku mamy największe sukcesy – dr Karol Marciniak. Zdjęcia: Panek

Hodowla Roślin Smolice po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią jako pierwsza zorganizowała spotkanie polowe z mediami branżowymi. Dzisiejszą konferencję polową połączono z prezentacją szerokiego portfolio odmian kukurydzy. Otworzył ją dr Karol Marciniak, który od stycznia br. pełni funkcję prezesa zarządu HR Smolice. Przedstawił on działalność spółki i plany na najbliższą przyszłość.

Nasza działalność to przede wszystkim hodowla nowych odmian roślin rolniczych, produkcja nasion bazowych i kwalifikowanych, a także promocja i edukacja. Chcemy się dzielić wiedzą o jak najlepszym wykorzystaniu potencjału naszych odmian.

dr Karol Marciniak

Warto pamiętać, że HR Smolice to najważniejszy ośrodek hodowli kukurydzy w Polsce. Prace nad tym gatunkiem rozpoczęły się tam na początku lat 50. XX w. W 1967 r. nastąpiła rejestracja pierwszego mieszańca czteroliniowego kukurydzy (DC), a dekadę później – pierwszego mieszańca trójliniowego (TC). Natomiast pierwszy mieszaniec pojedynczy (SC) uzyskał rejestrację w 1994 r. Aktualnie oferta obejmuje 52 odmiany kukurydzy, z przewagą kiszonkowych.

Oprócz konwencjonalnej hodowli, która nigdy nie zostanie wyeliminowana, stosujemy także najnowsze metody hodowlane, pozwalające skracać cykl hodowli i lepiej selekcjonować materiały. Należą do nich szkółki zimowe w Meksyku, a także technika podwojonych haploidów (linie DH), systemy genetycznej sterylności (CMS), markery molekularne (MAS) oraz selekcja genomowa (SG).

dr Karol Marciniak

W historii HR Smolice mocno zapisał się 1989 r. Wtedy została zarejestrowana odmiana pszenicy ozimej Almarii, która zwojowała rynek. Z kolei w 2005 r. do krajowego rejestru wpisano pierwszą w Europie odmianę przewódkową żyta – Bojko, a 4 lata później pierwszą odmianę ozimą pszenicy durum – Komnata. Aktualnie oferta obejmuje 41 odmian zbóż, ale niebawem ma się znacząco zwiększyć.

Staramy się, aby jakość naszych nasion była jak najlepsza. W tym celu podjęliśmy kilka ważnych działań, w tym uruchomienie akredytowanego laboratorium oceny nasion, wdrożenie europejskiego systemu kontroli jakości zaprawiania ESTA czy inwestycje w nowoczesne technologie nasienne, np. sortownik optyczny do selekcji kolb.

dr Karol Marciniak
Vistula mimo swojej wczesności tworzy grube kolby, w tym przypadku 18 rzędów ziarniaków – prof. Józef Adamczyk.

Prof. Józef Adamczyk, główny hodowca HR Smolice, w swoim wystąpieniu skoncentrował się na metodach pracy hodowlanej oraz aktualnych kierunkach w tworzeniu nowych odmian kukurydzy.

Kierunki współczesnej hodowli kukurydzy wyznaczane są przez sposoby użytkowania. W uprawie na ziarno do podstawowych cech należą: plon, wczesność, brak wylegania korzeniowego i łodygowego, w tym łamliwość na zielono (green snapping), zawartość skrobi, twardość bielma oraz brak mikotoksyn. W uprawie na kiszonkę z przeznaczeniem na paszę jest to plon ogólny suchej masy i jego struktura (wysoki udział kolb, a więc wysoka zawartość skrobi), strawność kiszonki, długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg (stay green) oraz tolerancja na patogeny grzybowe (głownia i fuzariozy). Natomiast w uprawie na kiszonkę na biogaz jest to maksymalny plon ogólny biomasy oraz zawartość suchej masy w świeżej biomasie, min. 28%.

prof. Józef Adamczyk

Zdaniem hodowcy, niezależnie od kierunku użytkowania zebranego plonu nowe odmiany kukurydzy powinny mieć stale poprawianą tolerancję na stresy abiotyczne, głównie wiosenne przymrozki, a nawet mrozy (maj br.) oraz biotyczne, np. drobną plamistość liści. W obu przypadkach występują różnice odmianowe.

Nowe odmiany kukurydzy wzbogacają ofertę głównie w grupie wczesnej.

Z kolei Paweł Żmijewski, nowy szef marketingu HR Smolice, omówił walory nowych odmian kukurydzy na najbliższy sezon siewów. Należą do nich:

  • SM Polonia – odmian trójliniowa (TC), wczesna – FAO 200, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolb średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dość dobry. Rośliny średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb średnia, na fuzariozę łodyg większa, na głownię łodyg i kolb średnia, na omacnicę prosowiankę średnia;
  • SM Vistula – odmiana trójliniowa (TC), wczesna – FAO 210, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Udział ziarna w masie kolb średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji dość dobry. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg i głownię kolb średnia, na fuzariozę kolb mniejsza, na głownię łodyg większa, na omacnicę prosowiankę średnia;
  • SM Grot – odmiana trójliniowa (TC), wczesna – FAO 220, przeznaczona do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy duży, świeżej masy średni. Strawność średnia. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości. Odporność na głownię kukurydzy na kolbach większa, na łodygach średnia.

Warto pamiętać, że HR Smolice posiada swoje oddziały w Przebędowie (Wielkopolska), Bąkowie (Opolskie) i Ożańsku (Podkarpackie). Zatrudnia łącznie 265 osób, w tym 72 w dziale naukowym. Aktualnie prowadzi programy hodowli dla kukurydzy, pszenicy ozimej, jarej, twardej i orkisz, jęczmienia ozimego i jarego, żyta ozimego i jarego, łubinu białego, żółtego i wąskolistnego oraz grochu i rzepaku ozimego. Hodowla twórcza i zachowawcza zajmuje łącznie ok. 200 ha, a reprodukcja nasienna prowadzona jest na ponad 2800 ha.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.