Magiczny opryskiwacz na targach Agritechnika

Koncern chemiczny Bayer prowadzi prace nad opryskiwaczem do zabiegów punktowych środkami ochrony roślin. Urządzenie podejmuje miliony decyzji na każdym hektarze.
MagicSprayer (magiczny opryskiwacz) potrafi m.in. rozpoznawać pojedyncze gatunki chwastów i traktować je minimalnymi dawkami herbicydów.  Zdjęcie: Bayer

Jednym w ważnych elementów postępu w ochronie roślin jest konstruowanie nowych maszyn do aplikacji środków ochrony roślin. Na targach rolniczych Agritechnika w Hanowerze (Niemcy) koncern chemiczny Bayer zaprezentował nową koncepcję maszyny do aplikacji herbicydów, którą nazwano MagicSprayer (magiczny opryskiwacz). Cała "magiczność" tego rozwiązania tkwi w zainstalowaniu wielu kamer umożliwiających automatyczne rozpoznawanie gatunków roślin oraz rozpylaczy dozujących ultra niskie dawki herbicydów do zwalczenia tych roślin, które komputer pokładowy uzna za chwasty.

Rozpoznanie i aplikacja mikrodawki

Zasadniczo postęp technologiczny tkwi tu w punktowym stosowaniu agrochemikaliów tylko na te rośliny, które system zidentyfikuje jako zbędne. Jest to ogromna różnica w porównaniu do klasycznej aparatury opryskowej, która zasięgiem swojego działania obejmuje całą powierzchnię pola.

Zaprezentowany na targach model jest przystosowany do stosowania herbicydów o działaniu nalistnym. Jednak zdaniem producenta, konstrukcja oferuje szeroki zakres możliwych zastosowań w różnych trybach. Można przypuszczać, że maszynę tę opracowano z myślą o coraz bardziej restrykcyjnych przepisach o ochronie roślin, które wymuszą redukcję stosowania różnych agrochemikaliów.

Głębsza analiza zasad działania MagicSprayera pozwała wyłonić trzy nowe, które nie posiadają używane powszechnie opryskiwacze:

  • ultrawysoka precyzja aplikacji – maszyna umożliwia precyzyjne nanoszenie środków ochrony roślin na bardzo ograniczoną powierzchnię, czyli 4x4 cm. Dzięki temu efektywność stosowanego środka może być porównywalna jedynie z motyką;
  • wysoka jakość ochrony upraw – dzięki dużej precyzji i minimalnej (regulowanej) odległości rozpylaczy od opryskiwanych powierzchni, rośliny neutralne (uprawne) nie otrzymują dawki herbicydów, z którą normalnie muszą się zmagać. W związku z tym część gatunków może reagować lepszym rozwojem i wzrostem plonowania;
  • obniżenie obciążeń dla środowiska – technologia precyzyjnego oprysku punktowego umożliwia wąską lokalizację aplikacji środków ochrony roślin na wybrane powierzchnie i pojedyncze rośliny. To powoduje wielokrotne zmniejszenie zużycia pestycydów oraz skrajne ograniczenie możliwości ich parowania, znoszenia na sąsiednie uprawy, drogi, zabudowania czy zbiorniki wodne. Zwiększa też bezpieczeństwo samych operatorów obsługujących MagicSprayer.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.