Kukurydza – plonuje przemyślany wybór odmian

Pierwszy element ryzyka uprawy kukurydzy to wybór odmian do uprawy. Zaangażować trzeba tu zarówno wyniki prowadzonych badań, jak i własne doświadczenie.
Wybierając odmianę do uprawy na ziarno warto zwrócić uwagę na wilgotność przy zbiorze i łatwość oddawania wody (wysychania).  Zdjęcie: Dreczka

Dynamiczny rozwój uprawy kukurydzy w Polsce w dużej mierze odbywa się dzięki szerokiemu dostępowi do wartościowych odmian. W każdym sezonie na rynku pojawia się kilkadziesiąt nowych kreacji. Toteż coraz częściej rolnicy spotykają się z problemem nadmiaru wyboru. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że zła decyzja będzie brzemienna w skutkach i w danym sezonie nic już nie da się zrobić.

– Powodzenie w uprawie kukurydzy wynika przede wszystkim z przemyślanego wyboru odmian. Każdy plantator wie, w jakim rejonie kraju mieszka. Dlatego wczesność odmian powinien dobierać przede wszystkim do warunków klimatycznych tego rejonu, a zaraz potem sprawdzić potencjał plonowania i inne cechy istotne dla danego gospodarstwa. Duże znaczenie mają tu plany rolnika względem rośliny następczej. Miniony sezon pokazał, że zwłaszcza po późnych mieszańcach mogą się pojawić poważne trudności z dotrzymaniem terminu siewu niektórych zbóż ozimych.

Stanisław Wójtowicz, menadżer produktu – kukurydza, RAGT Semences Polska

Podział na grupy wczesności jest istotny przynajmniej dla kilku roślin uprawnych i nie wziął się znikąd. Szczególnego znaczenia nabiera w przypadku kukurydzy uprawianej na ziarno. Mieszańce wczesne wymagają krótszej wegetacji na zbudowanie plonu i osiągnięcie odpowiedniej dojrzałości do zbioru. Ze zrozumiałych względów średnio plonują niżej niż późne, ale ich dojrzewanie zwłaszcza w północnych rejonach kraju jest pewniejsze, a ziarno bardziej suche. Poza tym pole po zbiorze można wcześniej zadysponować pod kolejną uprawę. Do takich odmian należą m.in. RGT Metropolixx, RGT Chromixx i RGT Halifaxx (wszystkie FAO 230). Od kilku lat biorą one udział w oficjalnych badaniach COBORU, gdzie potwierdziły swoje wysokie i stabilne plonowanie.

Cechą szczególną odmiany RGT Metropolixx jest mniejsza wrażliwość na zmienny potencjał gleby. Ponadto lubi zagęszczony siew i cechuje się bardzo dobrą zdrowotnością całych roślin. Odmiana RGT Chromixx dobrze radzi sobie na glebach przepuszczalnych i suchych. Bardzo dobrze toleruje warunki stresowe – gama stressless. Cechuje się też wysokim i stabilnym plonowaniem oraz bardzo dobrą zdrowotnością. Z kolei odmiana RGT Halifaxx jest odporna na wyleganie. Do jej mocnych stron należy wysoka zdrowotność łodyg i duża odporność na fuzariozę kolb. Wymienione odmiany tworzą ziarno typu flint-dent, co korzystnie wpływa na oddawanie wody po dojrzeniu.

– Jest wiele odmian, które w pierwszym roku uprawy nie zawsze zaimponują plonowaniem. Przyczyn można wymienić dużo, ale zawsze wśród nich znajdzie się mniej sprzyjający sezon lub niedostateczne rozpoznanie cech i wymagań odmiany. Dlatego błędem jest wymiana każdego roku wszystkich odmian. W zależności od areału trzeba wybrać kilka odmian z 1-2 grup wczesności i nauczyć się ich uprawy. Po każdym sezonie można zrezygnować z tych, które wyraźnie odstają od pozostałych.

Stanisław Wójtowicz

W ostatnim sezonie swoje walory mogły pokazać odmiany z grupy średnio wczesnych i średnio późnych. Było to możliwe dzięki dobremu uwilgotnieniu gleby w drugiej części wegetacji (faza generatywna). Jednak częstym opadom towarzyszyła niższa temperatura i dużo pochmurnych dni, co opóźniło dojrzewanie kukurydzy do zbioru. Późnych odmian (FAO ponad 280) nawet na południu kraju nie udało się zebrać do połowy października, a ziarno miało większą wilgotność. Koszty suszenia ziarna mają ogromny wpływ na opłacalność uprawy kukurydzy. Toteż wybór odmian powinien być podyktowany zarówno dobrymi wynikami badań, jak i własnym doświadczeniem rolnika.

– Paleta oferowanych przez nas odmian kukurydzy jest bardzo szeroka i nie sposób zarekomendować wszystkich naraz. Zwolenników nowości zachęcam do wysiania odmiany RGT Maxxatac (FAO 250), która uzyskała bardzo dobre wyniki plonowania w badaniach rozpoznawczych COBORU. Ponadto cechuje się dobrym wigorem początkowym i wysoką odpornością na stresy (stressless). Wykazuje też efekt przedłużonej zieloności stay green.

Stanisław Wójtowicz

Zdaniem specjalisty RAGT warte rozważenia są też mieszańce RGT Attraxxion (FAO 260) i RGT Exxact (FAO 270). Pierwszy z nich posiada bardzo wysoki potencjał plonowania, uwidaczniający się zwłaszcza w trudnych warunkach (stressless). Posiada dobry wigor początkowy i zapylenie. Dzięki dużej odporności na fuzariozę kolb i wyleganie można opóźnić termin jego zbioru, jeśli zajdzie taka konieczność.

Natomiast RGT Exxact może być uprawiany zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę. Bardzo dobrze toleruje warunki stresowe (stressless). Uzyskał też dobre wyniki plonowania w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU. Ponadto cechuje się wysoką zdrowotnością i bardzo dobrym oddawaniem wody z ziarna, co nie jest bez znaczenia dla kosztów suszenia.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.