Konferencja Polowa Bayer 2023 – co zaprezentowano w Sławkowie?

Nowości odmianowe, produktowe i technologiczne. Firma Bayer Crop Science prezentuje swoje rozwiązania, które mają podnosić efektywność produkcji rolnej.
Nowe rozwiązania dedykowane pszenicy ozimej prezentują Wojciech Karaś (od lewej) i Dariusz Szymański.

Firma Bayer posiada kilka centrów doświadczalno-pokazowych położonych w różnych częściach naszego kraju. Jedno z nich znajduje się w Sławkowie k. Torunia (Kujawsko-Pomorskie). To tam 24 maja br. miała miejsce konferencja polowa, której celem była prezentacja nowości odmianowych, produktowych i technologicznych. Po poletkach demonstracyjnych oprowadzali menedżerowie upraw.

Coraz więcej wyzwań

– Nasza odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rolników na plony wysokiej jakości, spełniające restrykcyjne wymogi środowiskowe i na koniec zapewniające zysk, opiera się na połączeniu nowoczesnych odmian roślin, środków ochrony – zarówno chemicznych, jak i biologicznych, oraz rozwiązań cyfrowych, które pozwalają zoptymalizować nakłady produkcyjne. W firmie Bayer stawiamy na wsparcie rolników na każdym z tych etapów, inwestując w rozwiązania dla zrównoważonego rolnictwa, które przynoszą korzyści dla rolników, społeczeństwa i planety.

Iwona Krych-Stec, szefowa marketingu Crop Science w Bayer na Polskę, Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowację

Obiekt testowy w Sławkowie zajmuje powierzchnię 35 ha i służy do prowadzenia doświadczeń w uprawie rzepaku, pszenicy, kukurydzy i ziemniaka. Testuje się tam rozwiązania technologiczne w połączeniu z tzw. praktykami regeneratywnymi, np. uprawa bezorkowa, dobór odmian, optymalne wykorzystanie środków ochrony roślin i rozwiązań cyfrowych. Oto kilka nowości, którym poświęcono więcej uwagi.

1. Rzepak ozimy

Bayer posiada w swojej ofercie odmiany rzepaku wyróżniające się plonowaniem, zimotrwałością oraz podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. W Sławkowie najszerzej zaprezentowano następujące odmiany marki Dekalb:

  • DK Excited – odmiana tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), to hit sprzedażowy dzięki najwyższym wynikom uzyskiwanym w doświadczeniach Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Zdaniem specjalisty Szymona Hoppe, wyróżnia się efektywnym wykorzystaniem azotu, nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych i glebowych, utrudniających pobieranie tego składnika. Nie chodzi tutaj o samo obniżanie dawki azotu, ale o to, żeby rośliny efektywnie wykorzystały cały zastosowany azot. Ta cecha wpisuje się w koncepcję rolnictwa zrównoważonego;
  • DK Exaura – również odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Odznacza się bardzo wysoką zawartością tłuszczu w nasionach, dzięki czemu pozwala uzyskać wyższą cenę za zebrany plon. Odmiana osiąga wysokie parametry użytkowe i wysoko plonuje;
  • DK Pledge – odmiana kiłoodporna, przebadana w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu pod kątem odporności na powodujące tę chorobę patotypy Plasmodiophora brassicae najczęściej występujące w Polsce. Jest rekomendowana do uprawy w stanowiskach porażonych kiłą kapusty.

Również w rzepaku zaprezentowano nowinkę techniczną o nazwie Magic Trape. Jest to elektroniczne żółte naczynie, służące do monitoringu pojawów szkodników. Wyposażone jest w aparat fotograficzny o wysokiej rozdzielczości, który w regularnych odstępach czasu fotografuje zawartość tacy, automatycznie rozpoznaje typowe szkodniki rzepaku i je zlicza. Następnie wysyła informację przez radio mobilne, a rolnik może ją odczytać w dowolnym czasie i miejscu na smartfonie, w aplikacji MagicScout. Zasilanie zapewnia minipanel solarny, który pozyskaną energię gromadzi w akumulatorze. Chociaż urządzenie to nie jest jeszcze dostępne w Polsce, to można je już kupić przez internet w zagranicznych sklepach.

2. Zboża ozime

Nowe rozwiązania w zbożach obejmują zwalczanie chwastów i chorób. Zaprezentowany herbicyd jest przeznaczony do stosowania na jesiennym etapie prowadzenia plantacji. Natomiast fungicydy zalecane są wiosną. Oto one:

  • Mateno Duo Komplet Pak – rozwiązanie łączone, które składa się z nowego herbicydu Mateno Duo (aklonifen 500 g/l, diflufenikan 100 g/ha) i znanego od wielu lat – Komplet 560 SC. Aklonifen to nowa substancja czynna w zbożach, wyróżniająca się odmiennym mechanizmem działania. Według specjalistów z firmy Bayer jest szczególnie przydatna w zwalczaniu chwastów uodpornionych na herbicydy z grupy sulfonylomoczników oraz do zwalczania szerokiego wachlarza chwastów jedno- i dwuliściennych;
  • Delaro Forte i Cayunis – program bazuje na dwóch nowych fungicydach. Delaro Forte (protiokonazol 93,3 g/l, spiroksamina 107 g/l, trifloksystrobina 80 g/l) to preparat w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu układowym. Można go stosować zarówno profilaktycznie, jak i interwencyjnie. Natomiast środek Cayunis ma nieco inny skład (biksafen 75 g/l, spiroksamina 150 g/l, trifloksystrobina 100 g/l), ale zbliżone przeznaczenie.

– Delaro Forte i Cayunis wyróżniają się wysoką elastycznością dawki, wysoką skutecznością zwalczania najgroźniejszych chorób zbóż oraz zapewniają wysokie zwroty z inwestycji. Wraz z możliwością elastycznego dawkowania i wszechstronności zastosowanych fungicydów możliwe jest tworzenie dopasowanej ochrony do konkretnej uprawy, pola oraz warunków panujących w danej lokalizacji.

Dariusz Szymański, manager ds. zbóż

3. Ziemniak

Kryzys na rynku zbóż, kukurydzy i rzepaku skłania rolników do poszerzania płodozmianu o inne uprawy. Jedną z nich jest ziemniak, który w przekropnych latach lub na plantacjach nawadnianych, daje pewny plon, a w ostatnich latach również zysk. Jednak jest to uprawa wymagająca profesjonalnej agrotechniki, zwłaszcza w obszarze ochrony plantacji. W tym segmencie Bayer ma dwa nowe rozwiązania:

  • Propulse 250 SE (fluopyram 125 g/l, protiokonazol 125 g/l) – znany fungicyd z nową rejestracją w ziemniaku, przeznaczony do ochrony przed alternariozą. Jego wysoka skuteczność potwierdzona jest najwyższą lokatą w rankingu EuroBlight;
  • Velum Prime (fluopyram 400 g/l) – namatocyd w płynnej formulacji do stosowania m.in. w uprawie ziemniaka. Od następnego sezonu prawdopodobnie będzie jedynym środkiem tego typu dostępnym na rynku.

– W obliczu ostatnich zmian regulacyjnych i decyzją o wycofaniu oxamylu – substancji czynnej stosowanej do tej pory przeciwko nicieniom – Velum Prime to doskonałe rozwiązanie zastępujące wycofywane produkty.

Radosław Suchorzewski, manager ds. upraw sadowniczych i warzywniczych
Mapy plonów

Rozwiązania cyfrowe to jeden z nowych kierunków inwestycyjnych w rolnictwie. Firma Bayer oferuje dostęp do swojej platformy FieldView. Jej podstawową usługą jest mapowanie plonów. Najnowsze kombajny posiadają odpowiednie oprzyrządowanie. Natomiast starsze można wyposażyć w zestaw Yield Kit, który umożliwia zbieranie unikalnych danych dotyczących plonów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu na bieżąco tworzą się mapy plonów, które są źródłem danych do podejmowania decyzji agronomicznych, optymalizujących prowadzenie upraw. Mogą z nich korzystać posiadacze kombajnów zbożowych, niezależnie od roku produkcji, marki i modelu.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.