Innvigo z nową platformą doświadczalną

Firma Innvigo już prowadzi swoje doświadczenia demonstracyjne w nowej lokalizacji. Sprawdź, czym się kierowała przy jej wyborze oraz czego można się tam spodziewać.
Dr Andrzej Borychowski stan wschodów i rozwoju rzepaku sianego pod koniec sierpnia ocenia na dobry.  Zdjęcie: Panek

Jak przedstawić zalecane technologie chemicznej ochrony upraw wraz z preparatami? Najlepiej w praktyce, w warunkach polowych, a do tego w gospodarstwie z tradycją i doświadczeniem w organizacji spotkań dla rolników. W ten sposób krajowy producent środków ochrony roślin – firma Innvigo – do prezentacji swoich doświadczeń demonstracyjnych wytypowała pola Instytutu Zootechniki – PIB, Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach k. Leszna.

– Poszukiwaliśmy nowego miejsca na terenie Wielkopolski, gdzie wegetację pszenicy ozimej będzie można pokazywać nieco dłużej. Kluczowa była również zasobność gleby i utrzymywanie wilgoci, a także wysoki poziom agrotechniczny. Warunki te spełniają właśnie Pawłowice. Co więcej, planujemy tutaj zorganizować nie tylko dni pola w czerwcu, ale też chcemy, aby poletka demonstracyjne zaistniały w czasie całego sezonu wegetacyjnego.

Marcin Bystroński, menedżer ds. upraw rolniczych Innvigo

Na początek w Pawłowicach zostaną przygotowane doświadczenia demonstracyjne z różnymi rozwiązaniami Innvigo w ochronie rzepaku ozimego, zbóż ozimych i kukurydzy. Przewidziano też miejsce na kolekcję odmian z kilku europejskich hodowli. Zostało zasianych 28 odmian rzepaku, w tym 22 mieszańcowe, a niebawem zaczną dołączać zboża, których łącznie ma być 56 odmian.

– Doświadczenia demonstracyjne w Pawłowicach zaplanowano w innym układzie niż powszechnie spotykane. Każdy wariant ochrony zajmuje po dwa poletka plus kontrola. Chcieliśmy, aby tych kontroli było jak najwięcej, bo to ułatwia zwiedzającym możliwość porównywania.

dr Andrzej Borychowski, dział badań i rozwoju Innvigo, koordynator doświadczeń polowych

Poletka z rzepakiem założono pod koniec sierpnia. Obecnie rośliny znajdują się w fazie 3-5 liści i są po zwalczaniu chwastów w zabiegach doglebowych (przedwschodowo) z wykorzystaniem herbicydów Baristo 500 SC (napropamid), Metax 500 SC (metazachlor) i Efector 360 CS (chlomazon) oraz powschodowych – Metax 500 SC, Major 300 SL (chlopyralid) i Zorro 300 SL (pikloram). Punkt odniesienia stanowią wybrane rozwiązania innych producentów herbicydów. W najbliższych dniach planowane są zabiegi fungicydowo-regulacyjne.

Ciekawym elementem pawłowickiej platformy mogą być doświadczenia z pozostałościami substancji czynnych środków ochrony roślin w uprawach następczych. W tym celu część poletek rzepaku, na których zastosowano herbicydy doglebowe zawierające chlomazon, metazachlor i napropamid na wiosnę zostanie poddana desykacji. Następnie te stanowiska będą przesiewane roślinami jarymi. W innym wariancie doświadczalnicy z Innvigo zamierzają pokazać, jak będą się zachowywały rośliny następcze uprawiane po kukurydzy odchwaszczanej mezotrionem.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.