Grupa Azoty poprawia rozpoznawalność nawozów

Niebieski, brunatny, zielony i żółty – takie kolory będą widnieć na poszczególnych typach nawozów mineralnych dostarczanych przez Grupę Azoty.
Elementem kampanii Grupy Azoty jest informowanie, w których zakładach są produkowane poszczególne grupy nawozów.

Największy krajowy producent nawozów mineralnych – Grupa Azoty – podejmuje działania zmierzające do poprawy rozpoznawalności swoich produktów. Ich nowy wizerunek jest kontynuacją działań rozpoczętych dwa lata temu. Wtedy cztery spółki współtworzące Grupę Azoty (z Tarnowa, Polic, Puław i Kędzierzyna), podpisały Umowę o współdziałaniu, zacieśniając jednocześnie współpracę w obrębie zarządzania handlem.

Jednolita strategia i polityka

– Jak pokazują doświadczenia z ostatnich kilku lat, decyzja o połączeniu potencjałów i konsolidacji to najlepsza z dróg, jaką mogliśmy obrać. Współpraca w ramach Grupy daje wielowymiarowe efekty nie tylko całej Grupie, poszczególnym spółkom, ale również krajowej gospodarce. Zgodnie z pierwotnymi założeniami z 2018 r., w ramach segmentu agro realizujemy jednolitą strategię i politykę handlową, której towarzyszą działania pod wspólną marką. Chcemy dalej kontynuować ten kierunek. Stąd też wchodzimy w kolejny, tym razem ściśle sprzedażowo-marketingowy etap tej integracji. Nie mam wątpliwości, że podobnie jak było dotychczas, pozwoli nam to zwiększyć efektywność, zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku nawozowym.

dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty SA

Istotną rolę w kształtowaniu systemu komunikacji segmentu agro odegrały kwestie związane z programem Europejski Zielony Ład. Nowy system komunikacji oparty jest na czterech najważniejszych elementach, gwarantujących zrównoważony rozwój w rolnictwie. Są nimi gleba, woda, plonowanie, a także właściwa uprawa pól, w oparciu o nowoczesne produkty, które mają zastosowanie w różnych warunkach i dla różnorodnych upraw.

– Grupa Azoty jako odpowiedzialny podmiot w branży chemicznej dostrzega obecne zagrożenia związane z degradacją środowiska naturalnego. Mam na myśli chociażby ciągle pogłębiające się zmiany klimatyczne, czy też skutki zdarzeń, którym musi stawiać czoło europejskie rolnictwo, tj. powodzie, susze, czy też burze powodujące okresowy nadmiar lub niedobór wody. Jako lider na rynku nawozowym wychodzimy naprzeciw obecnym zagrożeniom, wprowadzając na rynek innowacyjne produkty, profesjonalne doradztwo, a także nowoczesne cyfrowe technologie, wpisujące się w założenia Rolnictwa 4.0. Klamrą, która spina i podkreśla wszystkie te działania, jest właśnie zmiana naszego systemu komunikacji.

Piotr Zarosiński, dyrektor departamentu korporacyjnego handlu segmentu agro Grupy Azoty SA

W najbliższym czasie produkty nawozowe Grupy Azoty będą sprzedawane w ujednoliconych opakowaniach z podziałem na cztery grupy, które symbolizują elementy niezbędne dla zrównoważonego rolnictwa.

– Każdy z tych elementów otrzymał swój unikatowy wygląd, kolorystykę, a także symbolikę. Całość jednocześnie układa się w spójny przekaz, charakteryzując nasze postrzeganie polskiego, nowoczesnego rolnictwa pod hasłem Grunt to Urodzaj.
Nawozy azotowe – kolor niebieski – to woda, która jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych Ziemi, elementem niezbędnym do produkcji rolnej. W perspektywie nadchodzących 50 lat braki wody stanowić będą najpoważniejszy czynnik ograniczający produkcję żywności.
Nawozy dwuskładnikowe – kolor brunatny – to gleba ukazująca zmiany klimatu i działalność człowieka, które obniżają zawartość próchnicy. Nawozy Grupy Azoty to produkty innowacyjne, przyjazne dla środowiska, przywracające glebie równowagę i odpowiednie wartości odżywcze.
Nawozy wieloskładnikowe – kolor zielony – to pola symbolizujące metody uprawy, które powinno się dostosowywać do panujących warunków. To jeden ze standardów dobrej praktyki rolniczej wspieranej przez Grupę Azoty. Dotyczą one racjonalnej gospodarki nawozami, ochrony wód i gleb oraz ochrony różnorodności krajobrazu.
Nawozy azotowe z siarką – kolor żółty – to plon, jako wynik tworzenia przez Grupę Azoty technologii, które efektywnie wykorzystują synergizm pierwiastków i wzajemne ich oddziaływanie na roślinę, przez co plony mogą być wyższe.

Sławomir Zając, dyrektor biura marketingu segmentu agro Grupy Azoty SA

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.