Bardzo dobre przezimowanie na poletkach BASF

Wnikliwe obserwacje plantacji roślin ozimych przeprowadzone na przedwiośniu dają informacje o ich stanie po zimie i stanowią podstawę do planowania dalszych zabiegów na plantacjach.
Podstawą do planowania ochrony i nawożenia rzepaku ozimego na wiosnę jest właściwa ocena stanu plantacji i kondycji roślin – Marcin Czech i dr Szymon Łączny.  Zdjęcie: Panek

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią firma BASF powróciła do spotkań polowych z dziennikarzami. Tym razem ocenę stanu ozimin przeprowadzono w Centrum Kompetencji w Pamiątkowie k. Szamotuł (Wielkopolska). Spotkanie rozpoczęto krótkim podsumowaniem minionego roku oraz wyzwań związanych z wycofywaniem niektórych substancji czynnych.

– Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak dużych zmian w ofercie, jak w tym roku. Wymieniamy aż 30% naszego portfolio. To duże wyzwanie dla całego naszego zespołu. Jeśli chodzi o fungicydy zbożowe to rozwiązania i produkty są zupełnie nowe, w większości oparte o Revysol. Wyjątkiem jest wprowadzony kilka lat temu Priaxor.

Cezary Urban, szef rozwiązań dla rolnictwa BASF Polska

Przebieg pogody w jesiennej części wegetacji rzepaku i zbóż przybliżył dr Szymon Łączny, specjalista technicznego wsparcia sprzedaży BASF Polska. Poinformował, że w Pamiątkowie poletka z rzepakiem zostały założone 24 sierpnia ub.r., a zbóż miesiąc później. Rozwój rzepaku i zbóż ozimych był bardzo dobry już od początku, dzięki sierpniowym i wrześniowym opadom deszczu. W takich warunkach zboża weszły w stan spoczynku zimowego w optymalnych fazach rozwojowych, a rzepak był nawet nieco wybujały – długość liści ogonkowych przekraczała 40 cm.

Na poletkach demonstracyjnych zaprezentowano aktualną ofertę odmian mieszańcowych rzepaku marki InVigor. Można było też się przyjrzeć kreacjom o poszukiwanych cechach gospodarczych:

  • z podwyższoną tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7) – Armani, Dazzler, InV1120, InV1165 i InV1188 oraz dodatkowo z wysoką tolerancją na werticiliozę – InV1130 i InV1170;
  • z podwyższoną odpornością na niektóre rasy sprawcy kiły kapusty – InV2020 (nowość);
  • do uprawy w technologii Clearfield (odporne na imazamoks) – InV1166 CL, InV1266 CL.

Specjaliści z BASF na poletkach rzepaku przy okazji oceny pozimowej omawiali też efekty działania fungicydu Caryx z funkcją regulatora wzrostu w porównaniu do kontroli (bez ochrony). Preparat ten w Pamiątkowie zastosowano 21 września, w fazie 4 liści właściwych. Niestety, długa i ciepła jesień sprzyjała rozwojowi roślin, które po ustaniu działania substancji czynnej miały jeszcze sporo czasu na rozrost rozety liściowej. Straty ulistnienia po zimie można ocenić na 20-30%. Zabieg z użyciem Caryxu zaplanowano także w terminie wiosennym.

– Tutaj do pierwszego wiosennego zabiegu fungicydowego zamierzamy zastosować Caryx w dawce 1,0 l/ha. Preparat ten działa już od 5°C. Jednak z zabiegiem poczekamy jeszcze kilka dni, do początku strzelania roślin w pęd. Pozwoli on ograniczyć rozwój chorób grzybowych i zniwelować dominację pędu głównego na rzecz rozgałęzień bocznych. Natomiast do zwieńczenia ochrony fungicydowej w fazie kwitnienia jest przewidziany Pictor, który ma chronić przed zgnilizną twardzikową.

dr Szymon Łączny

Marcin Łański ocenę pozimową zbóż rozpoczął od żyta. Okazuje się, że firma BASF od niedawna posiada rejestrację w tej uprawie dla fungicydu bezopryskowego Systiva (xemium), który stosuje się na ziarno siewne jak zaprawę. Oprócz niego produkt ten można stosować do zabezpieczania ziarna siewnego pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i jarego. Zdaniem specjalisty, dzięki Systivie jesienią plantacja żyta była zdrowsza, rośliny lepiej ukorzenione, a wiosną będzie można opóźnić pierwszy zabieg fungicydowy.

Na odmianach pszenicy ozimej w Pamiątkowie widoczne były objawy chorób liści, głównie mączniaka prawdziwego i septoriozy paskowanej liści. Firma BASF w tym roku proponuje nową, kompleksową ochronę fungicydową opartą na Revysolu.

  • zabieg T1 – RevyFlex, który składa się z dwóch produktów – Revycare (mefentriflukonazol 100 g/l, piraklostrobina 100 g/l) i Flexity (metrafenon 300 g/l). Ta kombinacja już w zeszłym roku weszła do oferty firmy;
  • zabieg T2 – RevySky (fluksapyroksad 66,7 g/l, mefentriflukonazol 66,7 g/l);
  • zabieg T3 – RevyTop, składa się z dwóch produktów – Sulky (mefentriflukonazol 100 g/l) i Simveris (metkonazol 60 g/l).

Natomiast rozwiązaniem dedykowanym na mniej wymagające plantacje jest technologia dwuzabiegowa:

  • zabieg T1 – Duett na Start, który składa się z dwóch produktów – Emparis (metrafenon 300 g/l, boskalid 200 g/l, krezoksym metylu 100 g/l) oraz Flexity (metrafenon 300 g/l);
  • zabieg T2 – Priaxor (piraklostrobina 150 g/l, fluksapyroksad 75 g/l).
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.