Agrobalans – strategia BASF na najbliższą dekadę

Europejski Zielony Ład zmieni rolnictwo na dłużej. Firma BASF uważa, że posiada rozwiązania zapewniające utrzymanie opłacalności produkcji rolniczej.
Bezpieczeństwo stosowania środków ochrony roślin to jedno z przyjętych przez nas zobowiązań – Livio Tedeschi.

Europejski Zielony Ład to nowa strategia narzucana rolnictwu przez Unię Europejską, która ma zaskakujące założenia i wzbudza liczne kontrowersje. Według obietnic ma przekształcić gospodarkę tak, aby stała się nowoczesna, innowacyjna, zasobooszczędna i konkurencyjna, a jednocześnie nawiązywała do prymitywnych metod uprawy roślin. Ma to przeciwdziałać zmianom klimatycznym i wesprzeć ochronę środowiska. Firma BASF nie ma wątpliwości, że Zielony Ład zmieni rolnictwo na kolejne dekady. Co więcej, jest przekonana, że sektor chemiczny odegra w nim aktywną rolę. Swoją wizję dalszego działania przedstawiła niedawno podczas konferencji prasowej „Agrobalans BASF – dla najcenniejszej pracy na Ziemi”.

– Realizacja strategii „Od pola do stołu” wymaga całościowego podejścia, umożliwiającego rozwój nowych technologii przy zachowaniu bezpieczeństwa żywnościowego i konkurencyjności europejskiego rolnictwa. Jako BASF podjęliśmy konkretne zobowiązania związane z inwestycjami w innowacyjne produkty, rozwojem narzędzi cyfrowych i zapewnieniem bezpieczeństwa stosowania środków ochrony oraz redukcją emisji dwutlenku węgla w rolnictwie w perspektywie do 2030 r. Takie rozwiązania, jak pszenica hybrydowa, fungicydy nowej generacji, biologiczne insektycydy czy EasyConnect, pomogą zachować równowagę pomiędzy produkcją żywności, a ochroną planety. Wdrażanie innowacji wymaga jednak wsparcia środowiska regulacyjnego.

Livio Tedeschi, szef segmentu rolniczego BASF na Europę

Zdaniem prelegenta, BASF inwestuje blisko 2,3 mln € dziennie w innowacje dla rolnictwa przyszłości. Dzięki temu w ciągu najbliższych 7 lat ma się pojawić 8 nowych substancji czynnych. Systematycznie będą wprowadzane do oferty zrównoważone rozwiązania, łączące nasiona, biologiczne i standardowe środki ochrony roślin oraz narzędzia cyfrowe. Zakładany szczyt sprzedaży do 2030 r. to ponad 7,5 mld €.

Europejski Zielony Ład przykłada również dużą wagę do ochrony bioróżnorodności. Świadczy o tym dokument „Strategia UE na rzecz bioróżnorodności”. Firma BASF przekonuje, że bioróżnorodność i nowoczesne rolnictwo mogą iść w parze. Jednak aby to osiągnąć, ochrona różnorodności biologicznej musi być prowadzona w sposób zapewniający bezpieczeństwo ekonomiczne rolników.

– Kluczem jest współpraca. Taki jest wniosek z realizacji naszego projektu „Lark Bread”, w ramach którego wspólnie z rolnikami i ekspertami wdrażamy dobre praktyki w zakresie bioróżnorodności i ochrony ptaków. Rolnicy, którzy zastosują proponowane rozwiązania na swoim polu, mogą liczyć na dodatkowe środki finansowe. Następnie dzięki współpracy z lokalną piekarnią konsumenci mogą kupić pieczywo „Lark Bread”, stworzone na bazie mąki powstałej ze zrównoważonych pól, o czym mówi specjalne oznakowanie. Takie projekty łączące korzyści biznesowe i ochronę środowiska to przyszłość.

Michael Wagner, zastępca szefa rozwiązań rolniczych w BASF na Europę Północną

W kontekście polityki Zielonego Ładu branża sadownicza będzie się mierzyć z trzema wyzwaniami. Należą do nich: rosnące wymagania jakościowe, ograniczenie zużycia środków ochrony roślin i nawozów oraz spadająca opłacalność produkcji sadowniczej. Tutaj BASF widzi możliwości optymalizacji.

– Proponujemy Agrobalans, czyli ekonomię korzyści dla sadownika i dla środowiska. Dzięki zmniejszeniu ilości zabiegów ochronnych w sadzie i przy zachowaniu ponad 90% skuteczności, jest możliwe ograniczenie zużycia wody, zmniejszenie obciążenia środowiska substancjami chemicznymi, wytworzenie mniej CO2, a przy tym większy zarobek.

Tomasz Lewandowski, Fruit Crop Manager

Spotkanie zakończyło się debatą, nt. Zielony Ład – szansa czy zagrożenie? Udział w niej wzięli: Cezary Urban – dyrektor działu rozwiązań rolniczych BASF Polska, dr Jerzy Plewa – były dyrektor generalny DG AGRI, Team Europe, Zbigniew Ziejewski – poseł na Sejm i właściciel gospodarstwa rolnego, dr Mirosław Korzeniowski – prezes Stowarzyszenia Agroekoton oraz Piotr Korczak – właściciel gospodarstwa sadowniczego. Dyskutowano o tym, jak Zielony Ład wpłynie na polskie rolnictwo i gospodarkę, co czeka producentów rolnych i konsumentów, a także czy polscy rolnicy są gotowi na wprowadzane zmiany i co w związku z tym mogą zyskać, a co stracić.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.