Warunki do uprawy roślin strączkowych

Zapotrzebowanie na krajowe białko roślinne stale rośnie, a wraz z nim obszar upraw roślin strączkowych. Na wzrost zainteresowania wpływają też niskie koszty nawożenia.
Łubin wąskolistny dobrze sobie radzi w warunkach suszy. Zdjęcie: Panek

Łączna powierzchnia uprawy bobiku, grochu, łubinów i soi w ubiegłym roku wyniosła blisko 350 tys. ha. Względem sezonu 2020 odnotowano pewien wzrost, ale ciągle daleko do sytuacji z połowy poprzedniej dekady, kiedy dzięki dodatkowej płatności do roślin zatrzymujących azot polscy rolnicy siali ponad 600 tys. ha strączkowych. Niedługo potem ogłoszono realizację w Polsce "Planu w sprawie działań umożliwiających wykorzystanie alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt", jednak o spektakularnych działaniach w kwestii realizacji nie było słychać.

Zainteresowanie powinno wzrosnąć

Zapotrzebowanie na białko roślinne gwałtownie wzrosło po wycofaniu z żywienia zwierząt mączek mięsnych i kostnych. Jednak opłacalność uprawy roślin białkowych w naszym kraju ciągle konkuruje z innymi, które przynoszą większe dochody.

Można się spodziewać, że bieżący sezon przyniesie wzrost zainteresowania roślinami strączkowymi. Stanie się tak głównie za sprawą gwałtownego wzrostu cen nawozów mineralnych, których rośliny strączkowe potrzebują w ograniczonych ilościach. Bardzo możliwe, że plantacje założą rolnicy, którzy nigdy ich nie uprawiali, bądź bardzo dawno.

Każda ma inne wymagania

Warto pamiętać, że nie każda roślina strączkowa nadaje się do uprawy na każdym polu lub nawet rejonie kraju. Pokazały to m.in. lata 2017-19, kiedy z powodu suszy plony wymagających roślin, jak bobik czy groch, bardzo mocno spadły. Takie warunki zdecydowanie lepiej przetrwała soja i łubin wąskolistny. Natomiast wynikami łubinu żółtego trudno się fascynować, bo jest to roślina przypisana do gleb lekkich i gorszych warunków siedliska.

W prezentowanej tabeli można znaleźć pakiet podstawowych wymagań co do stanowiska i warunków siewu 4 najważniejszych roślin strączkowych uprawianych w Polsce. Warto zauważyć, że znaczne różnice wymagań dotyczą zarówno jakości stanowisk, jak i terminów siewu.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.