PDO 2021: Wstępne wyniki plonowania bobiku

Plonowanie bobiku w kolejnych sezonach wegetacyjnych podlega dużym wahaniom. Wynika to m.in. z dużego zapotrzebowania tej rośliny na opady w trakcie wegetacji.
Wysokotaninowe odmiany bobiku plonują wyżej niż niskotaninowe, ale ich przydatność w żywieniu zwierząt jest gorsza.  Zdjęcie: Dreczka

Bobik jest ważną rośliną strączkową w Polsce, chociaż zasięg jego uprawy ograniczają możliwości zagospodarowania plonu oraz wysokie wymagania glebowe i wodne. Jednak w minionym roku powierzchnia jego zasiewów znacznie wzrosła i wyniosła ponad 37 tys. ha. Niewykluczone, że rozważane przez rolników możliwości uprawy roślin o niskim zapotrzebowaniu na nawożenie azotem, przyczynią się do wzrostu powierzchni zasiewów roślin bobowatych, z bobikiem włącznie.

Silnie reaguje na suszę

Pod względem potencjału plonowania bobik plasuje się na podobnym poziomie, jak groch, chociaż w suchych latach reaguje większym spadkiem wydajności. Ta tendencja potwierdza się w oficjalnych badaniach prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. W ubiegłorocznej serii porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, które realizowano w 29 punktach badawczych na terenie kraju, plon wzorca wyniósł 41,2 dt/ha. Pod względem regionalnym bobik najsłabiej plonował w pasie nadmorskim, a najlepiej na południowym zachodzie i południu kraju. W odniesieniu do 2020 r. plon wzorca był o 9,1 dt/ha niższy, ale w porównaniu do 2019 r. okazał się o 11,4 dt/ha większy (tabela).

Ogólnie w badaniach wzięło udział 10 odmian, które pod względem jakości nasion rozróżniono na niskotaninowe i wysokotaninowe. Większym potencjałem plonowania cechują się te drugie, których wydajność wywarła decydujący wpływ na poziom wzorca.

Wysokotaninowe plonują wyżej

Pod względem plonowania grupa odmian niskotaninowych okazała się zdecydowanie słabsza od wysokotaninowych, ale dość wyrównana. Najlepszą odmianę od najsłabszej dzieli tylko 5% wzorca. Na czele uplasowała się Domino (98% wzorca), która słabiej wypadła tylko w pasie centralnym kraju (Łódzkie, Mazowieckie i Lubelskie). Natomiast najsłabsza w zestawieniu – Amigo – dość dobrze wypadła w pasie nadmorskim i centralnym kraju.

W grupie odmian wysokotaninowych pierwszą lokatę zajął Trumpet, którego przewaga nad najsłabszą – Bobas – wyniosła 16% wzorca. Na drugim miejscu uplasowała się odmiana Capri (przeciętna w pasie nadmorskim), a za nią syntetyczna Fanfare i Apollo (bardzo dobra w pasie nadmorskim i na południowym zachodzie kraju.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.