LOZ 2022: Odmiany pszenicy ozimej dla województw

Tylko niektóre odmiany pszenicy ozimej uzyskują wybitne wyniki w całym kraju. Więcej jest takich, które są dobrze dostosowane do lokalnie panujących warunków.
Tylko garstka odmian pszenicy posiada rekomendację w większości województw. Większość znajduje uznanie tylko w wybranych rejonach.  Zdjęcie: Dreczka

Uprawa pszenicy ozimej w minionym sezonie zajmowała blisko 2,29 mln ha. Szacuje się, że średni poziom plonowania był większy niż przed rokiem. Pierwszych orientacyjnych danych na ten temat dostarczyły wyniki PDO podane przez COBORU, gdzie wzorzec rok do roku na obu poziomach agrotechniki wzrósł o kilka dt/ha. Z pewnością jest w tym zasługa lepszego doboru odmian.

Wyróżniać się w tłumie

Lista zarejestrowanych w Polsce odmian pszenicy ozimej zawiera 138 kreacji (dla porównania w 2005 r. było ich 50). W tak licznej grupie nadal figuruje tylko jedna odmiana elitarna chlebowa (E), 55 jakościowych chlebowych (A), 65 chlebowych (B) i 13 pastewnych lub innych (C). Ta ostatnia grupa systematycznie się kurczy, chociaż tylko w tym roku do krajowego rejestru trafiło aż 20 nowych odmian (z grupy A i B). Ponadto na rynku znajduje się nieokreślona liczba odmian z listy europejskiej (CCA). Tylko część z nich uczestniczy w oficjalnych badaniach rozpoznawczych lub nawet porejestrowych.

Źródłem corocznie aktualizowanej wiedzy o wartości odmian są wyniki porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a dodatkowo także badań rejestrowych i rozpoznawczych. W przypadku pszenicy ozimej punkty badawcze są zlokalizowane w każdym województwie. Stąd wojewódzkie zespoły porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego czerpią wyniki pochodzące z obszaru swojego działania.

Liczba odmian typowanych do wpisania na listy zalecanych nie podlega urzędowym ograniczeniom. Obecnie najmniej odmian pszenicy posiada rekomendację w województwie dolnośląskim (7), a najwięcej w śląskim i zachodniopomorskim (16). Za każdą nazwą kryją się dobre wyniki plonowania przynajmniej w ostatnich 2-3 latach w danym województwie.

Artist i Linus najdłużej rekomendowane

Do siewu w 2022 rekomendację uzyskało 41 odmian pszenicy ozimej. W największej liczbie województw (14) jest zalecana odmiana chlebowa Venecja, a tuż za nią Artist (13), który obok Linusa należy do najdłużej rekomendowanych (od 6-7 lat). Ponadto w większości województw rekomendowane są jakościowe chlebowe odmiany Euforia i Opoka (po 12) oraz chlebowe LG Keramik i RGT Bilanz (po 11).

Najliczniejszą grupę stanowią odmiany zalecane regionalnie, czyli na terenie 1-3 województw. Większość z nich to nowe kreacje, które mają szansę na poszerzenie swojej popularności w kolejnych sezonach. Poniżej znajdują się pełne wykazy odmian pszenicy ozimej zalecane na sezon siewów 2022 w poszczególnych województwach:

 • Dolnośląskie (7) – Artist, Błyskawica, Euforia, KWS Donovan, LG Keramik, Owacja, RGT Sacramento;
 • Kujawsko-Pomorskie (11) – Artist, Euforia, Formacja, LG Keramik, Linus, Opoka, Plejada, RGT Bilanz, RGT Kilimanjaro, SY Orofino, Venecja;
 • Lubelskie (8) – Artist, Euforia, LG Keramik, Linus, Plejada, RGT Bilanz, Opoka, Venecja;
 • Lubuskie (9) – Formacja, Linus, Medalistka, Opoka, Owacja, RGT Bilanz, RGT Kilimanjaro, SY Orofino, Venecja;
 • Łódzkie (9) – Artist, Euforia, Medalistka, Owacja, Opoka, LG Keramik, RGT Specjalist, SY Dubaj, Venecja;
 • Małopolskie (9) – Artist, Błyskawica, Formacja, Linus, Medalistka, Patras, RGT Bilanz, RGT Kilimanjaro, Rotax, Venecja;
 • Mazowieckie (12) – Artist, Belissa, Comandor, Euforia, Hondia, LG Keramik, Linus, Owacja, Plejada, RGT Bilanz, SY Orofino, Venecja;
 • Opolskie (13) – Arkadia, Artist, Euforia, Formacja, KWS Donovan, LG Keramik, Linus, Opoka, Plejada, RGT Bilanz, RGT Kilimanjaro, RGT Specjalist, Venecja;
 • Podkarpackie (10) – Apostel, Euforia, Formacja, KWS Donovan, Opoka, Ostroga, Plejada, RGT Bilanz, RGT Kilimanjaro, Venecja;
 • Podlaskie (10) – Artist, Euforia, LG Keramik, Opoka, RGT Bilanz, RGT Kilimanjaro, RGT Specjalist, Tonnage, SY Orofino, Venecja;
 • Pomorskie (9) – Admont, Artist, Euforia, KWS Spencer, Opoka, RGT Kilimanjaro, Symetria, SY Orofino, Venecja;
 • Śląskie (16) – Apostel, Artist, Błyskawica, Bosporus, Comandor, Euforia, Formacja, KWS Donovan, KWS Spencer, LG Keramik, Opoka, RGT Bilanz, RGT Provision, SU Mangold, SY Orofino, Venecja;
 • Świętokrzyskie (8) – Artist, Comandor, Formacja, LG Keramik, Linus, RGT Kilimanjaro, RGT Metronom, SY Orofino;
 • Warmińsko-Mazurskie (11) – Bosporus, Comandor, Euforia, KWS Spencer, Opoka, Owacja, Plejada, RGT Kilimanjaro, Rotax, Sfera, Venecja;
 • Wielkopolskie (14) – Artist, Comandor, Euforia, Formacja, LG Keramik, Medalistka, Opoka, Owacja, Plejada, RGT Bilanz, SY Dubaj, SY Orofino, Tonnage, Venecja;
 • Zachodniopomorskie (16) – Artist, Bonanza, Bosporus, Comandor, Frisky, KWS Donovan, LG Keramik, Linus, Opoka, Owacja, Riviero, RGT Bilanz, RGT Kilimanjaro, SY Yukon, Tonnage, Venecja.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.