LOZ 2021: Odmiany żyta ozimego dla województw

Na listach odmian żyta ozimego zalecanych do uprawy na terenie województw w 2021 r. znalazło się aż 26 kreacji. Są wśród nich zarówno populacyjne, jak i mieszańcowe.
Rekomendacje w województwach posiada obecnie aż 26 odmian żyta.  Zdjęcie: Panek

Lista zarejestrowanych w Polsce odmian żyta ozimego jest dość długa. Figurują na niej odmiany populacyjne (24), mieszańcowe (25) i kilkanaście komponentów odmian. Tylko w tym roku do krajowego rejestru trafiło 6 nowości. Zatem wybór odmian żyta ozimego w Polsce można uznać za dość bogaty. Szczególnie interesująca jest grupa odmian mieszańcowych, w której dominuje jedna z zagranicznych hodowli.

Odmiany europejskie mniej atrakcyjne

Od kilkunastu lat obok odmian zarejestrowanych w Polsce, na naszym rynku wolno też rozprowadzać i używać do siewu materiał siewny odmian, które posiadają rejestrację w którymkolwiek kraju Unii Europejskiej. Jednak w przypadku żyta to udogodnienie nie jest wykorzystywane na dużą skalę. Oczekiwania dotyczące plonowania w ostatnich latach zostały bowiem wywindowane tak wysoko, że atrakcyjność wyłączności na dystrybucję odmian z katalogu wspólnotowego maleje. Poza tym rolnicy coraz częściej sugerują się wynikami oficjalnych badań prowadzonych przez COBORU, zwłaszcza pochodzących z porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO).

W przypadku żyta ozimego PDO swoim zasięgiem obejmuje wszystkie województwa. Dzięki nim poszczególne regiony dysponują własnymi wynikami, na podstawie których tworzą listy odmian zalecanych do uprawy w swoim obrębie. Na listach odmian żyta ozimego zalecanych do uprawy na terenie województw w 2021 r. znalazło się aż 26 kreacji. Są wśród nich populacyjne i mieszańcowe.

Najczęściej rekomendowana jest odmiana mieszańcowa KWS Vinetto (w 15 województwach), a następnie populacyjna Dańkowskie Granat (13) i KW Serafino (11). Najmniejszą liczbę rekomendacji posiadają odmiany: Dańkowskie Diament, Horyzo, Poznańskie, SU Promotor i Tur (po 1 województwie). Żadna z nich nie jest nowością, więc ewentualne szanse na wzrost zainteresowania w kolejnych latach są małe. Na sezon siewów 2021 w poszczególnych województwach zostały zarekomendowane następujące odmiany żyta ozimego:

 • Dolnośląskie (4) – Dańkowskie Hadron, KWS Serafino, KWS Trebiano, KWS Vinetto.
 • Kujawsko-Pomorskie (10) – Dańkowskie Granat, Dańkowskie Hadron, Horyzo, Inspector, KWS Dolaro, KWS Florano, KWS Jethro, KWS Vinetto, Piano, Piastowskie.
 • Lubelskie (6) – Dańkowskie Granat, Dańkowskie Hadron, Dańkowskie Turkus, KWS Dolaro, KWS Vinetto, Piano.
 • Lubuskie (7) – Dańkowskie Granat, Inspector, KWS Serafino, KWS Trebiano, KWS Vinetto, Piano, Piastowskie.
 • Łódzkie (10) – Dańkowskie Granat, Dańkowskie Skand, Dańkowskie Turkus, KWS Berado, KWS Dolaro, KWS Serafino, KWS Trebiano, Piano, Reflektor, SU Performer.
 • Małopolskie (6) – Dańkowskie Granat, Dańkowskie Turkus, KWS Binntto, KWS Dolaro, KWS Vinetto, Poznańskie.
 • Mazowieckie (9) – Dańkowskie Granat, Dańkowskie Hadron, Dańkowskie Turkus, Inspector, KWS Dolaro, KWS Florano, KWS Serafino, KWS Vinetto, SU Arvid.
 • Opolskie (9) – Dańkowskie Granat, KWS Dolaro, KWS Florano, KWS Jethro, KWS Serafino, KWS Vinetto, Piano, SU Arvid, SU Performer.
 • Podkarpackie (7) – Dańkowskie Amber, Dańkowskie Diament, Dańkowskie Granat, Dańkowskie Skand, KWS Dolaro, KWS Florano, KWS Vinetto.
 • Podlaskie (9) – Dańkowskie Granat, Dańkowskie Hadron, Dańkowskie Turkus, Inspector, KWS Jethro, KWS Serafino, KWS Trebiano, KWS Vinetto, Reflektor.
 • Pomorskie (8) – Antonińskie, Dańkowskie Granat, Inspector, KWS Berado, KWS Jethro, KWS Serafino, KWS Vinetto, Piastowskie.
 • Śląskie (8) – Dańkowskie Turkus, Inspector, KWS Jethro, KWS Serafino, KWS Vinetto, SU Performer, SU Promotor, Tur.
 • Świętokrzyskie (6) – Dańkowskie Amber, Dańkowskie Hadron, Dańkowskie Skand, KWS Dolaro, KWS Vinetto, Piano.
 • Warmińsko-Mazurskie (8) – Dańkowskie Granat, Dańkowskie Skand, Inspector, KWS Serafino, KWS Trebiano, KWS Vinetto, Piano, Reflektor.
 • Wielkopolskie (8) – Dańkowskie Granat, Dańkowskie Turkus, KWS Dolaro, KWS Florano, KWS Serafino, KWS Vinetto, Piano, Piastowskie.
 • Zachodniopomorskie (8) – Antonińskie, Dańkowskie Granat, KWS Berado, KWS Binntto, KWS Serafino, KWS Trebiano, KWS Vinetto, SU Performer.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.