Jakie odmiany słonecznika są na naszym rynku?

Polska nie prowadzi obecnie oficjalnego rejestru odmian słonecznika. Dlatego jego producenci muszą korzystać z innych źródeł wiedzy o odmianach tej rośliny.
Wybór odmiany słonecznika do uprawy rzutuje m.in. na możliwość wyboru herbicydów do odchwaszczania plantacji.  Zdjęcie: Panek

Oficjalny dobór odmian słonecznika zarejestrowanych w Polsce obecnie nie istnieje. Niemniej rynek oferuje ponad 20 odmian, które mogą się znajdować w obrocie z racji obecności na liście europejskiej (CCA). Znajomość ich cech oraz walorów gospodarczych nie została poddana ocenie w naszym kraju. Dlatego można się opierać jedynie na charakterystykach udostępnianych przez firmy hodowlane i ich przedstawicieli.

Wiedza pozwala ograniczyć błędy

Odmiany słonecznika dostępne na polskim rynku prezentuje tabela. Posiadają one wiele podobnie ocenianych cech, co może wskazywać na dostosowanie oferty do warunków panujących w Polsce. Wszyscy oferenci są poważnymi uczestnikami rynku i mogą się pochwalić wieloletnią obecnością w naszym kraju. Jeśli słonecznik uprawia się pod konkretnego odbiorcę, to można zasięgnąć jego opinii odnośnie preferowanych odmian lub odwołać się do jego doświadczenia, względnie kooperujących z nim innych rolników czy doradców. Taki wywiad może się przyczynić do uniknięcia kosztownych błędów.

Szczególną uwagę należy zwracać na odmiany konwencjonalne, które nie mają odporności na stosowanie w nich herbicydów selektywnych zawierających tribenuron metylu bądź imazamoks. Takie odmiany mogą też słabo rosnąć, bądź wykazywać objawy fitotoksyczności po pozostałościach w glebie substancji czynnych zawartych w herbicydach stosowanych do odchwaszczania przedplonów. Chodzi głównie o chlorosulfuron, aminopyralid, mezotrion i imazamoks.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.