KR 2024: Nowe odmiany buraka cukrowego

Dopływ nowych odmian buraka cukrowego pozostaje tak duży, że pewna część rejestrowanych nowości w kolejnych latach nie odgrywa większego znaczenia w uprawie towarowej.
Duża rotacja na liście zarejestrowanych odmian buraka cukrowego świadczy o znaczącym postępie hodowlanym, chociaż nie wszyscy plantatorzy przywiązują do tego odpowiednią uwagę.  Zdjęcie: Dreczka

Owocem obrad ostatniego posiedzenia Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka działającej przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych jest rekomendacja wpisania do krajowego rejestru 19 odmian buraka cukrowego. Warto pamiętać, że pomimo względnie ustabilizowanego areału uprawy tej rośliny (2021 – 247 tys. ha, 2022 – 221 tys. ha, 2023 r. – 265 tys. ha), dopływ nowych odmian jest nadzwyczaj duży. Można przypuszczać, że część zarejestrowanych nowości po wejściu do obrotu nie cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Duży wybór sprzyja szybkiej rotacji

Rejestracja nowej odmiany buraka cukrowego to zaledwie ułamek sukcesu. W licznych przypadkach ważniejsze jest uzyskanie imponującego wyniku w testach organizowanych przez cukrownie oraz w badaniach porejestrowych (PDO). Warto pamiętać, że odmiany zarejestrowane w danym roku rzadko od razu trafiają do produkcji. Niemniej udział w oficjalnych badaniach prowadzonych w Polsce zwiększa szanse na zrobienie kariery na trzecim pod względem wielkości rynku produkcji cukru w Unii Europejskiej.

Z komunikatu wydanego przez COBORU wynika, że dyrektor tego ośrodka na podstawie rekomendacji przygotowanej przez Komisję ds. Rejestracji Odmian Buraka zamierza zdecydować o wpisie do krajowego rejestru następujących odmian buraka cukrowego:

 • Adorata KWS (KWS) – odmiana typu wysokoplennego, normalnocukrowego, o bardzo dużej odporności na chwościka buraka, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego;
 • Balancia KWS (KWS) – odmiana typu wysokoplennego, normalnocukrowego, o bardzo dużej odporności na chwościka buraka;
 • BTS 1920 (Betaseed) – odmiana typu wysokoplennego, normalnocukrowego, o bardzo dużej odporności na chwościka buraka;
 • BTS 2095 N (Betaseed) – odmiana typu normalnoplennego, wysokocukrowego, o bardzo dużej odporności na chwościka buraka, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego;
 • BTS 2795 N (Betaseed) – odmiana typu niskoplennego, wysokocukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego;
 • BTS 7945 N (Betaseed) – odmiana typu wysokoplennego, normalnocukrowego, o bardzo dużej odporności na chwościka buraka, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego;
 • FD Pagaj (SAS Florimond Desprez Veuve & Fils) – odmiana typu niskoplennego, normalnocukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego;
 • FD Epic (SAS Florimond Desprez Veuve & Fils) – odmiana typu wysokoplennego, niskocukrowego;
 • Focus (Hilleshög) – odmiana typu normalnoplennego, niskocukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego;
 • Giewont (Sesvanderhave) – odmiana typu wysokoplennego, normalnocukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego;
 • Idetta KWS (KWS) – odmiana typu wysokoplennego, niskocukrowego, o bardzo dużej odporności na chwościka buraka;
 • Jarema (Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego) – odmiana typu normalnoplennego, niskocukrowego;
 • Kazuar (Sesvanderhave) – odmiana typu normalnoplennego, normalnocukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego;
 • Liwia (Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego) – odmiana typu niskoplennego, wysokocukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego;
 • Magdalena KWS (KWS) – odmiana typu wysokoplennego, normalnocukrowego, o bardzo dużej odporności na chwościka buraka;
 • Smart Modenta KWS (KWS) – odmiana „Conviso Smart”, typu niskoplennego, normalnocukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego;
 • ST Gdansk (Strube) – odmiana typu normalnoplennego, normalnocukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego;
 • ST Krakow (Strube) – odmiana typu normalnoplennego, normalnocukrowego;
 • Topgun (DLF Beet Seed) – odmiana typu normalnoplennego, niskocukrowego.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.