Szkolenia operatorów przez Internet

Ministerstwo Rolnictwa jest w trakcie tworzenia warunków prawnych do prowadzenia szkoleń dla operatorów opryskiwaczy w formie wideokonferencji przez Internet.
Każdego roku 20% operatorów opryskiwaczy musi odnawiać ważność swoich uprawnień do prowadzenia zabiegów.  Zdjęcie: Dreczka

Zabiegi z użyciem chemicznych środków ochrony roślin wykonuje w Polsce kilkaset tysięcy osób. Użytkownicy profesjonalni na czas wykonywania zabiegów muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin (albo doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów). Zaświadczenie o odbyciu szkolenia jest ważne przez 5 lat. Zatem każdego roku kilkadziesiąt tysięcy takich zaświadczeń traci ważność. Z pewnością do wiosny wielu rolników i osób zatrudnionych w gospodarstwach przy wykonywaniu oprysków środkami chemicznymi będzie chciało odnowić swoje uprawnienia. W ostatnich miesiącach takie kursy zostały zawieszone ze względu na pandemię.

Kurs na wzór lekcji w szkole

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiło stworzyć możliwość zdobywania wspomnianych zaświadczeń w innym trybie. Do konsultacji społecznych niedawno trafił Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin z dnia 8 maja 2013 r. Postanowiono w nim dodać zapis o możliwości prowadzenia szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin w formie wideokonferencji, przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych, umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.

Takie udogodnienie ma być dostępne przez cały czas obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów. Jednak przepis ten nie będzie dotyczył zajęć praktycznych i egzaminu.

Potrzebne są urządzenia i oprogramowanie

Podmioty prowadzące szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w formie wideokonferencji będą musiały posiadać odpowiednie urządzenia informatyczne i oprogramowanie, które umożliwią:

  • wykorzystywanie w trakcie szkolenia pomocy audiowizualnych;
  • zadawanie pytań przez uczestników szkolenia w zakresie środków ochrony roślin;
  • monitorowanie obecności uczestników szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Ponadto osoby prowadzące szkolenia w formie wideokonferencji będą co godzinę sprawdzać obecność i weryfikować tożsamość uczestników oraz udostępniać wojewódzkiemu inspektorowi bezpośredni dostęp on-line do prowadzonego szkolenia w zakresie wizji i fonii. Dwukrotna nieobecność uczestnika szkolenia podczas weryfikacji będzie niweczyć możliwość przystąpienia do egzaminu.

Uczestnik szkolenia w formie wideokonferencji będzie musiał dysponować urządzeniami informatycznymi i oprogramowaniem. Sprzęt powinien umożliwiać branie aktywnego udziału w szkoleniu, tj. korzystanie z pomocy audiowizualnych i zadawanie pytań.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.