Odporne chwasty wymagają większej uwagi

Kiedy w gospodarstwie nasili się problem odporności chwastów, wartość dodana w produkcji roślinnej nieuchronnie spada. Jak zaradzić konkurencji odpornych traw?
Odporna miotła to przede wszystkim problem pól obsiewanych zbyt często zbożami i odchwaszczanych herbicydami z grupy sulfonylomoczników.  Zdjęcie: Dreczka

Sezon obfitujący w różnorakie stresy może być całkiem korzystny dla chwastów. Wiele z nich to rośliny prymitywne, cechujące się bardzo dobrym przygotowaniem do przetrwania wszelkich niekorzystnych warunków ze stosowaniem herbicydów włącznie. Dzieje się tak wskutek nabywania odporności. W Polsce znane z tego są miotła zbożowa i wyczyniec polny.

Zielono zaraz za kombajnem

Bieżący sezon sprzyja zjawisku uodporniania się chwastów na herbicydy. Zbiór zbóż i rzepaku ujawnia na polach liczne place z zieleniejącymi się chwastami. Część z nich mogła się oprzeć stosowanym herbicydom. Oto lista najważniejszych działań, które pomagają pozbyć się takich jednoliściennych "superchwastów":

  • Higiena pól – nie pozwól, aby szkodliwe trawy rozmnażały się bez kontroli.
  • Płodozmian – siew jęczmienia ozimego zamiast rzepaku lub międzyplonu ścierniskowego daje 2-3 tygodni więcej czasu na uprawę ścierniska i mechaniczne niszczenie chwastów oraz samosiewów.
  • Rośliny jare – połączenie uprawy ścierniska i stosowania glifosatu po skiełkowaniu chwastów i samosiewów, poprawia skuteczność ich eliminacji.
  • Uprawa gleby – planując siew roślin jarych unikaj niepotrzebnych uprawek jesiennych. Sprzyja to wschodom wyczyńca polnego z głębszych warstw gleby, którego będzie łatwiej zniszczyć.
  • Potencjał nasienny – coroczna rotacja upraw dwuliściennych i zbóż zmniejsza o połowę zachwaszczenie miotłą lub wyczyńcem w porównaniu do płodozmianu, w którym udział zbóż sięga 2/3.
  • Zmiana substancji czynnej – jest obowiązkowa w płodozmianie. Substancji czynnych z grup chemicznych podwyższonego ryzyka można używać tylko raz w danej uprawie/rotacji zmianowania lub raz na 3 lata. Należą do nich inhibitory ALS (sulfonylomoczniki).
  • Inhibitory ALS – stosować tylko w optymalnych warunkach do działania. Zbyt niska wilgotność lub zbyt wysoka temperatura późną wiosną osłabiają efekt i powodują selekcję odpornych biotypów. Dodanie adiuwantów poprawia działanie.
  • Obsada – ryzyko odporności wzrasta, jeśli liczebność chwastów przed zabiegiem jest duża. Obfite zachwaszczenie jednym gatunkiem ułatwia selekcję odpornych biotypów.
  • Termin siewu – w płodozmianach z przewagą zbóż ryzyko masowego zachwaszczenia wzrasta przy bardzo wczesnym siewie. Opóźniony siew pszenicy spowalnia tempo kiełkowania wyczyńca polnego, który jest ciepłolubny.

Uodpornionych chwastów nie warto lekceważyć. Liczne badania wykazują, że spadek dochodu z powodu odporności chwastów w produkcji zbóż może wynieść 40-70%. Natomiast straty plonu spowodowane konkurencją odpornych traw i chwastów mogą szybko wynieść 10-50%.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.