Co:
24. konferencja naukowa ROL-EKO
Kiedy:
28 listopada - 29 listopada
Gdzie:
Poznań, ul. Estkowskiego 6
Organizator:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej

ROL-EKO 2023

Interesuje Cię rolnictwo ekologiczne, projektowanie, badania, eksploatacja, bezpieczeństwo i ergonomia maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych? Weź udział w konferencji naukowej.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny zaprasza 28 i 29 listopada 2023 r. do udziału w 24. konferencji naukowej ROL-EKO pt. „Rolnictwo ekologiczne, projektowanie, badania, eksploatacja, bezpieczeństwo i ergonomia maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych.”

Konferencja ma na celu upowszechnienie wyników prac naukowo-badawczych, a także wymianę poglądów i doświadczeń uczestników działających w obszarach związanych z jej tematyką. Pozwala na identyfikację i prezentację aktualnej sytuacji oraz problemów badawczych w zakresie: 

 • technicznych aspektów produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach ekologicznych, 
 • technicznych aspektów uprawy roli i pielęgnacji upraw w gospodarstwach ekologicznych, 
 • ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym, 
 • alternatywnych metod zwalczania chorób i agrofagów roślin uprawnych, 
 • produkcji żywności ekologicznej i marketingu produktów ekologicznych, eko-i agroturystyki, 
 • ekologizacji rolnictwa, 
 • projektowania i eksploatacji oraz problematyki badań empirycznych i symulacyjnych maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych,  
 • materiałów konstrukcyjnych i powłok ochronnych maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych,  
 • bezpieczeństwa, ergonomii oraz ekologii w użytkowaniu maszyn rolniczych, ogrodniczych, leśnych i spożywczych, 
 • technik i technologii mających zastosowanie w przemyśle rolno-spożywczym, 
 • operacji jednostkowych i technologii w przetwórstwie spożywczym i rolnictwie,
 • automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie, zastosowanie technik IoT i ICT oraz AI w sektorze rolno-spożywczym,
 • zastosowanie technik IoT i ICT oraz AI w sektorze rolno-spożywczym.

Rejestracja: formularz rejestracyjny