Stawki podatku rolnego 2023

Do ustalenia podatku rolnego przyjmuje się średnią cenę żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Ile wynosi podatek rolny w 2023 r.?

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023) wynosiła 74,05 zł/dt (61,48 zł/dt w 2022 r.).

Stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2023

WyszczególnienieŚrednia cena żytaRównoważnikStawka podatku
Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha74,05 zł/dt2,5 dt żyta185,125 zł
Dla pozostałych gruntów za 1 ha74,05 zł/dt 5 dt żyta370,25 zł

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 2020 r. poz. 333) - art. 4, art. 6
  2. Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (Mon. Pol. poz. 995).
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.