Stawki płatności bezpośrednich za 2023 r.

Europejski Bank Centralny opublikował 29 września br. kurs wymiany, po którym będą przeliczane płatności bezpośrednie za 2023 r. Jest on niższy niż przed rokiem.

Zgodnie z komunikatem Europejskiego Banku Centralnego, kurs wymiany mający zastosowanie do naliczania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego (PWK) za 2023 r. wynosi 4,6283 zł/€. Przed rokiem zastosowanie miał przelicznik 4,8483 zł/€, a zatem nastąpił spadek o 0,22 zł (4,5%).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za 2023 r. (tabela). W komunikacie podano, że całkowita pula środków na ww. wsparcie będzie na zeszłorocznym poziomie i wyniesie ok. 16,97 mld zł.

Projektowane stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za 2023 r. (zł/ha)

Rodzaj płatności20222023*Różnica r/r
Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności
(podstawowe wsparcie dochodów)
518,01502,35-15,66
Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności
(płatność redystrybucyjna)
196,14180,96-15,18
Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników
(płatność dla młodych rolników)
360,91280,33-80,58
Płatność do bydła (zł/szt.)363,16343,46-19,70
Płatność do krów (zł/szt.)467,35439,41-27,94
Płatność do owiec (zł/szt.)121,47116,44-5,03
Płatność do kóz (zł/szt.)51,0547,84-3,21
Płatność do roślin strączkowych na nasiona673,50823,91150,41
Płatność do roślin pastewnych515,26471,53-43,73
Płatność do chmielu2257,461985,54-271,92
Płatność do ziemniaków skrobiowych1761,461501,05-260,41
Płatność do buraków cukrowych1806,581391,96-414,62
Płatność do pomidorów3601,682047,34-1554,34
Płatność do truskawek1575,391237,42-337,97
Płatność do lnu748,91463,10-285,81
Płatność do konopi włóknistych274,82134,35-140,47
Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa Virginia (zł/kg)3,383,08-0,30
Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa pozostałe (zł/kg)2,443,080,64
Uzupełniająca płatność podstawowa41,1077,9736,87
* kurs wymiany (zł/€): 2022 - 4,8483; 2023 - 4,6283
© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.