Stawki płatności bezpośrednich za 2022

Europejski Bank Centralny opublikował 30 września br. kurs wymiany, po którym będą przeliczane płatności bezpośrednie za 2022 r. Jest on wyższy niż przed rokiem.

Zgodnie z komunikatem Europejskiego Banku Centralnego, kurs wymiany mający zastosowanie do naliczania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego za 2022 r. wynosi 4,8483 zł/€. Przed rokiem zastosowanie miał przelicznik 4,6197 zł/€, a zatem nastąpił wzrost o 0,2286 zł (5%).

Kwota jest większa, ale do poziomu inflacji daleko

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za 2022 r. (tabela). W komunikacie podano, że całkowita pula środków na ww. wsparcie wyniesie ok. 16,96 mld zł. Kwota ta jest o blisko 1,32 mld zł większa niż przed rokiem (8%). Jednak zwiększenie puli w ujęciu naszego kraju nie koresponduje z obserwowaną obecnie inflacją wynoszącą ponad 17%.

Projektowane stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za 2022 r. (zł/ha)

Rodzaj płatności20212022*Różnica r/r
Jednolita obszarowa487,62518,0130,39
Uzupełniająca podstawowa041,1041,10
Za zazielenienie327,26347,6620,40
Dla młodego rolnika308,59360,9152,32
Dodatkowa184,54196,1411,60
Do bydła (zł/szt.)336,73363,1626,43
Do krów (zł/szt.)426,51467,3540,84
Do owiec (zł/szt.)114,47121,477,00
Do kóz (zł/szt.)51,5651,05-0,51
Do roślin strączkowych na ziarno685,70673,50-12,20
Do roślin pastewnych457,46515,2657,80
Do chmielu2 087,752 257,46169,71
Do ziemniaków skrobiowych1 210,321 761,46551,14
Do buraków cukrowych1 547,131 806,58259,45
Do pomidorów3 371,123 601,68230,56
Do truskawek1 313,931 575,39261,46
Do lnu558,70748,91190,21
Do konopi włóknistych198,05274,8276,77
Do tytoniu – Virginia (zł/kg)3,183,380,20
Do tytoniu – pozostały tytoń (zł/kg)2,252,440,19
kurs wymiany (zł/€): 2021 - 4,6197; 2022 - 4,8483

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.