Stawki płatności bezpośrednich za 2021

Europejski Bank Centralny opublikował 30 września br. kurs wymiany, po którym będą przeliczane płatności bezpośrednie za 2021 r. Dla polskich rolników jest on korzystny.

Kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2021 r. wynosi 4,6197 zł/€ (4,5462 zł/€ w 2020 r.). Natomiast całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2021 r. wyniesie 15,63 mld zł (o ok. 108 mln zł więcej niż w 2020 r.). W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności (tabela).

Stawki płatności bezpośrednich (zł/ha)

Rodzaj płatności2020*2021*Różnica r/r
Jednolita obszarowa 483,79487,623,83
Za zazielenienie 323,85327,263,41
Dla młodego rolnika 256,62308,5951,97
Dodatkowa 182,02184,542,52
Do bydła (zł/szt.) 326,76336,739,97
Do krów (zł/szt.) 412,11426,5114,40
Do owiec (zł/szt.) 111,12114,473,35
Do kóz (zł/szt.) 52,5751,56-1,01
Do roślin strączkowych na ziarno 724,38685,70-38,68
Do roślin pastewnych 468,05457,46-10,59
Do chmielu 2 072,012 087,7515,74
Do ziemniaków skrobiowych 1 128,241 210,3282,08
Do buraków cukrowych 1 516,301 547,1330,83
Do pomidorów 2 575,023 371,12796,10
Do truskawek 1 204,721 313,93109,21
Do lnu 492,28558,7066,42
Do konopi włóknistych 127,16198,0570,89
Do tytoniu – Virginia (zł/kg) 3,113,180,07
Do tytoniu – pozostały tytoń (zł/kg) 2,192,250,06

* kurs wymiany (zł/€): 2020 – 4,5462; 2021 - 4,6197

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.