Stawki płatności bezpośrednich za 2020

Europejski Bank Centralny opublikował 30 września br. kurs wymiany, po którym będą przeliczane płatności bezpośrednie za 2020 r. Dla polskich rolników jest on bardzo korzystny.

Otóż kurs, po którym zostanie przeliczone unijne euro to 4,5462 zł/€ (4,3782 zł/€ w 2019 r.). Natomiast całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2020 r. wyniesie 15,53 mld zł (o ok. 303 mln zł więcej niż w 2019 r.). W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności (tabela).

Stawki płatności bezpośrednich (zł/ha)

Rodzaj płatności2018*2019*2020*
Jednolita obszarowa459,19471,64 483,79
Za zazielenienie308,18316,54 323,85
Dla młodego rolnika175,62165,10  256,62
Dodatkowa178,01184,98 182,02
Do bydła (zł/szt.)293,04302,77 326,76
Do krów (zł/szt.)373,70387,29 412,11
Do owiec (zł/szt.)101,39104,08 111,12
Do kóz (zł/szt.)54,7851,95 52,57
Do roślin strączkowych na ziarno – do 75 ha721,04765,80 724,38
Do roślin strączkowych na ziarno – powyżej 75 ha360,52382,90 362,19
Do roślin pastewnych438,71463,71 468,05
Do chmielu2129,872054,33 2072,01
Do ziemniaków skrobiowych1065,891110,09 1128,24
Do buraków cukrowych1495,631524,18 1516,30
Do pomidorów3320,782250,81 2575,02
Do truskawek1054,351136,95 1204,72
Do lnu486,12569,14 492,28
Do konopi włóknistych235,26135,44 127,16
Do tytoniu – Virginia (zł/kg)3,503,28 3,11
Do tytoniu – pozostały tytoń (zł/kg)2,462,31 2,19
* kurs wymiany (zł/€): 2018 – 4,2774; 2019 – 4,3782; 2020 – 4,5462

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.