Stawki dopłat do wapnowania 2019-23

Od 1 sierpnia 2019 r. można się ubiegać o dofinansowanie wapnowania. Program przewidziany jest dla rolników, prowadzących gospodarstwa o powierzchni do 75 ha.

Dofinansowaniu podlega regeneracja gleb o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym, o pH do 5,5. Program realizowany jest w trybie ciągłym w latach 2019-23 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą.

Stawki dopłat do 1 t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO)

Wielkość gospodarstwa (ha)Stawka (zł/t CaO i CaO+MgO)
1-25 300
25-50200
50-75100

Dofinansowanie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

Program priorytetowy: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Wniosek do pobrania:

Formularz wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.