Stawki dopłat do materiału siewnego za 2022

Budżet przewidziany na dopłaty do materiału siewnego za 2022 r. jest taki sam jak za miniony rok i wynosi 75 mln zł. Jednak zasady ich przyznawania są nowe.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany zostało opublikowane 29 grudnia br. w Dzienniku Ustaw. Budżet przewidziany na dopłaty niezmiennie wynosi 75 mln zł.

To pierwszy rok obowiązywania dopłat do materiału siewnego na nowych zasadach. Jedną z nich jest wprowadzenie dodatkowej, podwyższonej stawki dla materiału siewnego wytworzonego metodami ekologicznymi. Dlatego stawki dla materiału konwencjonalnego są niższe niż przed rokiem, ale za to zaokrąglone i znane z góry (tabela).

Stawki dopłat do materiału siewnego (zł/ha)

Grupa roślin20212022 - konwencjonalne2022 - ekologiczne
Zboża, mieszanki zbożowych i pastewnych74,766578
Strączkowe119,62115138
Ziemniak373,80350420

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła nabór wniosków o przyznanie dopłaty do materiału siewnego w terminie od 25 maja do 25 czerwca br. Natomiast decyzje o przyznaniu dopłaty będą wydawane w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów Rozporządzenia.

Dofinansowanie udzielane w ramach pomocy de minimis.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.