Stawki dopłat do materiału siewnego za 2021

Budżet przewidziany na dopłaty do materiału siewnego za 2021 r. jest taki sam jak za miniony rok i wynosi 75 mln zł. Jednak stawki są nieco wyższe.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2021 już jest. Budżet przewidziany na dopłaty jest taki sam jak za miniony rok i wynosi 75 mln zł. Jednak stawki są nieco wyższe (tabela).

Stawki dopłat do materiału siewnego (zł/ha)

Grupa roślin20202021*Różnica r/r
Zboża, mieszanki zbożowych i pastewnych67,9874,766,78
Strączkowe108,77119,6210,85
Ziemniak339,90373,8033,90

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła nabór wniosków o przyznanie dopłaty do materiału siewnego w terminie od 25 maja do 25 czerwca br. Natomiast decyzje o przyznaniu dopłaty będą wydawane w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów Rozporządzenia.

Warto pamiętać, że wysokość dopłaty ustala się jako iloczyn powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany określonych gatunków roślin i stawek dopłat do 1 ha takiej powierzchni.

Dofinansowanie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Więcej informacji:

Dopłaty do materiału siewnego

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.