Stawki dopłat do materiału siewnego za 2020

Od 15 stycznia 2021 r. obowiązują nowe stawki dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 r.

Niestety, budżet przewidziany na dopłaty jest dużo mniejszy niż zapowiadany jeszcze w październiku 2020 r. i wynosi zaledwie 75 mln zł. Oznacza to, że stawki są jeszcze niższe niż za 2019 r.

Stawki dopłat do materiału siewnego (zł/ha)

Grupa roślin201820192020
Zboża, mieszanki zbożowych i pastewnych102,1468,5967,98
Strączkowe163,42109,74108,77
Ziemniak510,70342,95339,90

Decyzje o przyznaniu dopłaty będą wydawane w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów Rozporządzenia.

Dofinansowanie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2021 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 (DzU 2021, poz. 90).

Wniosek do pobrania:

Formularz wniosku o dopłaty do materiału siewnego

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.