Średnia wysokość czynszu dzierżawnego gruntów rolnych 2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podał średnią wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych wydzierżawionych w pierwszych trzech kwartałach 2022 r.
Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych KOWR w I-III kwartale 2022 r. (dt pszenicy/ha)

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych wydzierżawionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. wyniosła 12,8 dt pszenicy/ha. Została ona określona na podstawie zawartych 3 127 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 31 051 ha. Najwyższe średnie czynsze uzyskiwano w województwie opolskim – 25,1 dt/ha, wielkopolskim – 22,2 dt/ha i kujawsko-pomorskim – 20,1 dt/ha, a najniższe w łódzkim – 6,4 dt/ha.

W porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2021 r., w 2022 r. nastąpił spadek średniej wielkości czynszu o 1,3 dt pszenicy/ha, przy wydzierżawieniu większej o 17 ha powierzchni gruntów i zawarciu większej o 117 liczby umów.

Warto pamiętać, że w wyliczeniach średniej wysokości czynszu pominięto wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz o specyficznym charakterze, np. ze złożami kopalin, pod wodami, a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.