Średnia wysokość czynszu dzierżawnego gruntów rolnych 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podał średnią wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych wydzierżawionych w pierwszych trzech kwartałach 2021 r.
wysokość dzierżawy gruntów rolnych
Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych KOWR w I, II i III kwartale 2021 r. (dt pszenicy/ha)

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych wydzierżawionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wyniosła 14,1 dt pszenicy/ha. Została ona określona na podstawie zawartych 3 010 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 31 034 ha. Najwyższe średnie czynsze uzyskano w województwie mazowieckim – 24,0 dt/ha, łódzkim – 20,2 dt/ha i małopolskim – 20,1 dt/ha, a najniższe w świętokrzyskim – 6,8 dt/ha i zachodniopomorskim – 8,3 dt/ha.

W porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2020 r., w 2021 r. nastąpił wydatny wzrost średniej wielkości czynszu o 4,8 dt pszenicy/ha, przy wydzierżawieniu mniejszej o 5 790 ha powierzchni gruntów (-16%) i zawarciu mniejszej o 146 liczby umów (-5%).

Warto pamiętać, że w wyliczeniach średniej wysokości czynszu pominięto wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz o specyficznym charakterze, np. ze złożami kopalin, pod wodami, a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.