Średnia wysokość czynszu dzierżawnego 2020

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podał średnią wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych wydzierżawionych w pierwszych trzech kwartałach 2020 r.
Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych KOWR w I, II i III kwartale 2020 r. (dt pszenicy/ha)

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych wydzierżawionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. wyniosła 9,3 dt pszenicy/ha. Została ona określona na podstawie zawartych 3 156 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 36 824 ha. Najwyższe średnie czynsze uzyskano w województwie łódzkim – 20,1 dt/ha, świętokrzyskim – 17,5 dt/ha i podkarpackim – 15,2 dt/ha.

W porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2019 r., w 2020 r. nastąpił wzrost średniej wielkości czynszu o 1,5 dt pszenicy/ha, przy wydzierżawieniu o 764 ha większej powierzchni gruntów (+2%) i zawarciu o 793 mniejszej liczby umów (-20%).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.