Średnia wysokość czynszu dzierżawnego

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podał średnią wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych wydzierżawionych w pierwszym kwartale 2021 r.
Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych KOWR w I kwartale 2021 r. (dt pszenicy/ha)

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych wydzierżawionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosła 16,1 dt pszenicy/ha. Została ona określona na podstawie zawartych 851 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 8 589 ha. Najwyższe średnie czynsze uzyskano w województwie mazowieckim – 43,3 dt/ha pszenicy/ha.

Warto pamiętać, że w wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze, np. ze złożami kopalin, pod wodami, a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.