Kursy euro w rozliczeniach za buraki 2022/23

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego poinformował o rozwiązaniach przyjętych przez plantatorów i producentów cukru do przeliczenia ceny buraków z euro na złotówki.

Rozwiązania przyjęte przez plantatorów i producentów cukru do przeliczenia ceny buraków z euro na złotówki wykorzystują kursy ogłaszane przez Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski lub agencję Bloomberg. W zależności od spółki cukrowej jest to:

 • Krajowa Grupa Spożywcza
  Średni kurs NBP z września 2022 r. (4,7390 zł/€) dla ceny buraków kontraktowanych oraz średni kurs NBP z roku gospodarczego 2022/23 dla dodatkowego świadczenia.
 • Nordzucker
  Średni kurs z września 2022 r. (4,7413 zł/€) obliczany na podstawie dziennych kursów publikowanych przez agencję Bloomberg.
 • Pfeifer & Langen 
  Średni kurs NBP z roku gospodarczego 2022/23 (do czasu wyliczenia kursu średniego zastosowanie ma kurs zaliczkowy 4,65 zł/€).
 • Südzucker
  Średni kurs EBC z września 2022 r. (4,7414 zł/€).

Ceny buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16% w poszczególnych koncernach przy uwzględnieniu stosowanego kursu euro wynoszą (stan na 3 października 2022):

 • Krajowa Grupa Spożywcza: 217,99 zł/t
 • Nordzucker: 194,39-199,61 zł/t (w zależności od rodzaju umowy)
 • Pfeifer & Langen: 223,20 zł/t
 • Südzucker: 207,44 zł/t (cena średnia)

KZBPB

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.