Kursy euro w rozliczeniach za buraki 2021/22

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego poinformował o rozwiązaniach przyjętych przez plantatorów i producentów cukru do przeliczenia ceny buraków z euro na złotówki.

Rozwiązania przyjęte przez plantatorów i producentów cukru do przeliczenia ceny buraków z euro na złotówki wykorzystują kursy ogłaszane przez Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski lub agencję Bloomberg. W zależności od spółki cukrowej jest to:

  • Krajowa Spółka Cukrowa – średni kurs NBP z września 2021 r. (4,5664 zł/€) dla ceny buraków kontraktowanych oraz średni kurs NBP z roku gospodarczego 2021/22 dla dodatkowego świadczenia;
  • Nordzucker – średni kurs z września 2021 r. (4,5688 zł/€) obliczany na podstawie dziennych kursów publikowanych przez agencję Bloomberg;
  • Pfeifer & Langen – średni kurs NBP z roku gospodarczego 2021/22 (do czasu wyliczenia kursu średniego zastosowanie ma kurs zaliczkowy 4,50 zł/€) lub średni kurs z pierwszych dwóch tygodni października 2021 (dla plantatorów, którzy uprzednio podjęli taką decyzję);
  • Südzucker – średni kurs EBC z września 2021 r. (4,5681 zł/€).

KZPBC

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.