Zaliczki dopłat płyną na konta rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczęła już przelewać zaliczki na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz zaległych działań w ramach PROW.
Za jedno euro unijnego wsparcia polscy rolnicy otrzymują mniej złotówek niż 17 lat temu.  Zdjęcie: Dreczka

Zaliczki będą realizowane na najwyższym poziomie dopuszczonym przepisami Unii Europejskiej. Wzorem poprzednich lat maksymalna wysokość zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wyniesie 70% wsparcia należnego rolnikowi. Płatności zaliczkowe będą wypłacane z tytułu wszystkich rodzajów płatności, czyli do powierzchni gruntów, zwierząt (do wysokości limitu ilościowego) zgłoszonych do płatności i zweryfikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Większe zaliczki w PROW

Beneficjenci programów pomocowych mogą się spodziewać wypłaty większego odsetka zaliczek. Limit wysokości zaliczki dla realizujących działania w ramach PROW został ustalony na 85% należnej płatności. Pieniędzy mogą się spodziewać rolnicy realizujący działania:

  • Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – PROW 2014-20;
  • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – PROW 2014-20;
  • Rolnictwo ekologiczne – PROW 2014-20;
  • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami – PROW 2014-20;
  • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne – PROW 2007-13.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że przelewy powyższych zaliczek będą realizowane do końca listopada. Potem nastąpi wypłata pozostałych części płatności. Przyjęty terminarz wynika z obowiązków, jakie Komisja Europejska nakłada na rządy wszystkich krajów członkowskich UE. Daty realizacji wypłat są jednakowe w całej Wspólnocie.

Ciągle bez zrównania

Niestety, pod względem wysokości dopłat takiej sprawiedliwości nie ma. Średni poziom wsparcia w Polsce wynosi obecnie 240-250 €/ha, podczas gdy w krajach Starej Unii jest to 270-280 €/ha. Na razie żadnemu z kolejnych naszych rządów przez ponad 17 lat członkostwa nie udało się doprowadzić do zrównania dopłat polskich rolników z zachodnioeuropejskimi. Warto pamiętać, że wszystkie koalicje rządzące w naszym kraju składały takie obietnice, z obecną włącznie. Poza tym kurs przeliczeniowy przyjęty do wypłaty wsparcia w bieżącym roku (1,0 € = 4,62 zł) jest niższy od obowiązującego za 2004 r. (1,0 € = 4,73 zł), co dla rolników nie jest korzystne.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.