Wieś będzie piękniejsza (i biedniejsza?)

Pod pretekstem troski o klimat i środowisko Komisja Europejska chce odchudzić budżet na realizację WPR. Jak to wpłynie na dążenie do samowystarczalności w zdrową i bezpieczną żywność?

Wspólna Polityka Rolna jest stworzona tak, że każdą jej nową perspektywę budżetową trzeba rozpoczynać od reformy. Kilka dni temu w Luksemburgu ministrowie rolnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej zawarli kompromis w sprawie klucza podziału pieniędzy na wspieranie rolnictwa w latach 2021-27. Kompromis, bo podjęte ustalenia nie wszystkich zadowoliły.

Poszczególne państwa członkowskie będą miały większą niż dotychczas swobodę w kształtowaniu zasad przydziału pieniędzy. Ale też będą rozliczane z podnoszenia wymogów środowiskowych w odniesieniu do dotychczas obowiązujących. Mają one zmierzać do osiągnięcia uzgodnionych ogólnounijnych celów i norm.

Rolnicy będą otrzymywali wsparcie z unijnej kasy, jeśli ich sposób będzie korzystny dla klimatu i środowiska. Zaś dobrowolne spełnienie ostrzejszych wymogów środowiskowo-klimatycznych w ramach ekoprogramów będzie premiowane dodatkowymi dopłatami. Ze szczegółami tych programów rolnicy będą mogli się zapoznać w okresie przejściowym, ustalonym na lata 2021-23. Pieniądze na ten celu pozyskano bez najmniejszego wysiłku. Po prostu z budżetu na płatności bezpośrednie obcięto 20%. Tyle dopłat straci gospodarstwo, które po 2023 r. nie wdroży ekoprogramów. Do przestrzegania wyższych norm środowiskowych będą zobowiązani wszyscy rolnicy, nawet ci mający mniejsze gospodarstwa.

Do ekoprogramów enigmatycznie zaliczono m.in. rolnictwo precyzyjne, agroleśnictwo i rolnictwo ekologiczne. To pierwsze pachnie postępem, drugie wstecznictwem, a trzecie ogromem pracy i koniecznością poszukiwania nowych rynków zbytu. Formą pomocy państwa w realizacji tych programów będą kontrole. Zachętą dla mniejszych gospodarstw ma być uproszczona biurokracja. Istnieje bowiem obawa o to, że te dodatkowe 20% dopłat nie będzie na tyle atrakcyjne, żeby opłaciło się spełniać wszystkie wymogi.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.