Unijne rolnictwo trzeba pilnie odmłodzić

Bez wymiany pokoleniowej na wsi żadnego zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego czy środowiskowego nie będzie. Do unijnych polityków wreszcie to dotarło.
Jeśli Unia Europejska nie stworzy warunków do odmłodzenia właścicieli gospodarstw rolnych, to wszelkie plany równoważenia rolnictwa pozostaną tylko planami.  Zdjęcie: Dreczka

Wprowadzanie kosztownych transformacji unijnego rolnictwa w celu jego zrównoważenia, czy neutralności środowiskowej, ma szansę skończyć się wielką klapą. Według oficjalnych raportów duża część właścicieli gospodarstw jest w zbyt podeszłym wieku, żeby chciała uczyć się nowych technik produkcji, a tym bardziej w nie inwestować. Starzenie się rolników jest powszechnym problemem wszystkich krajów unijnych.

Starsi są odporni na rewolucje

Blisko 57% to osoby w wieku powyżej 55 lat, a młodsze pokolenie – poniżej 40 lat – stanowi zaledwie 12%. Stanowisko w tej sprawie na piśmie przedstawiła Komisja Rolnictwa przy Parlamencie Europejskim. Politycy zauważają w nim, że młodzi rolnicy są bardziej skłonni do wprowadzania innowacyjnych pomysłów do gospodarstw i stosowania zrównoważonych metod produkcji. Starsi z braku własnej, długofalowej perspektywy, mogą być tutaj bardziej sceptyczni. Dlatego konieczne jest odnowienie pokoleń rolników w UE, na co trzeba przeznaczyć osobną pulę środków.

Politycy z Komisji Rolnictwa dostrzegają te same przeszkody w rozpoczynaniu działalności rolniczej w całej UE:

 • wysokie ceny i brak dostępności gruntów;
 • wysoki koszt urządzenia gospodarstw w niezbędne trwałe i obrotowe środki produkcji;
 • niska opłacalność działalności rolniczej;
 • rosnące wymogi administracyjne;
 • brak kapitału własnego;
 • trudności w dostępie do kredytów, usług technicznych i środków wsparcia;
 • postrzeganie rolników jako grupy roszczeniowej i psucie ich wizerunku przy okazji każdej akcji protestacyjnej przeciwko nieudolnej polityce lokalnych rządów.

Raport Komisji Rolnictwa zawiera przede wszystkim kilka propozycji dotyczących dostępu do gruntów rolnych. Zaleca w szczególności ustanowienie prawodawstwa powstrzymującego koncentrację gruntów, któremu mają towarzyszyć narzędzia zachęcające do przekazywania ich młodym gospodarzom:

 • prawo pierwokupu przez młodych rolników;
 • kontrola cen sprzedaży i dzierżawy;
 • określanie limitów cenowych;
 • udzielanie gwarancji długotrwałego użytkowania;
 • przyznanie pomocy finansowej i ulg podatkowych zbywającym/przekazującym grunty.
Zostać rolnikiem, ale za co?

Druga potężna trudność dla młodych rolników we wszystkich państwach członkowskich to finansowanie przejęcia lub utworzenia nowych gospodarstw. Kiedy ubiegają się o pożyczkę na taki cel, spotykają się z dwu-, trzykrotnie większym ryzykiem odrzucenia wniosku, bo taka inwestycja dla kredytodawców jest postrzegana jako ryzykowna. Poważną przeszkodą jest też brak historii kredytowej oraz majątku, który mógłby służyć jako zabezpieczenie.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.