Ubezpieczenia upraw czas zacząć

Ruszyła jesienna akcja ubezpieczania upraw i zwierząt gospodarskich. Umowy z dopłatami do 65% wysokości składek można zawierać w 7 zakładach ubezpieczeniowych.
Ubezpieczenia upraw są skuteczne zwłaszcza wówczas, gdy uszkodzenia plantacji są bardzo poważne, np. wymarznięcie po zimie. Zdjęcie: Panek

Ubezpieczenie połowy areału upraw jest formalnym wymogiem dla każdego gospodarstwa. W praktyce bywa to różnie, niemniej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do zawierania umów ubezpieczeniowych na kolejny sezon. Dziś (01.10.2021) ruszyła akcja ubezpieczania zasiewów plantacji roślin ozimych. Rolnicy opłacając składkę mogą liczyć na dofinansowanie z budżetu. Na ten cel zarezerwowano 900 mln zł. Dopłata do składek ubezpieczeniowych może wynieść do 65% wysokości składki. Rządowi zależy na tym, aby wszyscy chętni rolnicy mogli się ubezpieczyć.

Tylko w wybranych zakładach

Umowy ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa można zawierać w jednym z 7 zakładów ubezpieczeniowych, z którymi Ministerstwo podpisało stosowne porozumienie. W tej grupie znalazły się:

  1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU;
  2. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń;
  3. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych;
  4. Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń;
  5. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW;
  6. VH Oddział w Polsce;
  7. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Wzorem minionych lat ubezpieczeniu podlegają uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie wymienione w Ustawie o ubezpieczeniach z 7 lipca 2005 r.:

  • uprawy (od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru): rzepak, zboża, ziemniak, burak cukrowy, rośliny strączkowe, kukurydza, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki. Zakres ochrony obejmuje wystąpienie szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne;
  • zwierzęta gospodarskie: bydło, konie, owce, kozy, drób, świnie. Zakres ochrony obejmuje wystąpienie szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi każdego roku określa w rozporządzeniu maksymalne sumy ubezpieczenia. Jednak rolnik może zawrzeć umowę ubezpieczenia na niższe sumy niż określone w rozporządzeniu. W takiej sytuacji składka z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia też powinna być odpowiednio niższa.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.