Sprawa glifosatu nadal nierozstrzygnięta

Ważność zezwolenia na stosowanie glifosatu w krajach unijnych wygasa pod koniec bieżącego roku. Jednak Komisja Europejska nie wyklucza jego przedłużenia.
Zakres badań nad dalszym dopuszczeniem glifosatu do stosowania w Europie jest bardzo szeroki i powoduje znaczne opóźnienia.  Zdjęcie: Dreczka

Podstawą do wydania nowego zezwolenia na stosowanie glifosatu w krajach Unii Europejskiej będzie opinia Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności UE (EFSA). Niestety, proces ten się opóźnia i już są poważne obawy o to, że EFSA nie zajmie na czas jednoznacznego stanowiska. Urząd usprawiedliwia swoją opieszałość napływem ogromnej liczby dokumentów "za" i "przeciw" kontynuacji powszechnego stosowania glifosatu w rolnictwie. Wśród niespodziewanych obciążeń wymieniane są liczne badania dodatkowe oraz potrzeba przeanalizowania wyników szeroko prowadzonych konsultacji społecznych. Pod uwagę brany jest każdy głos. Ostateczną opinię w tej sprawie EFSA obiecuje wydać do lipca 2023 r.

Jeszcze przez rok po staremu

Rzeczniczka Komisji Europejskiej niedawno stwierdziła, że zablokowanie tymczasowego przedłużenia zatwierdzenia glifosatu będzie uzależnione od tego, czy unijne organy oceniające w procesie badawczym wykryją powody, które wykluczą możliwość uzyskania nowego zezwolenia.

Organizacje ekologiczne krytykują zarówno EFSA za opieszałość, jak i Komisję za złe zarządzanie podległym urzędem. Na przykład Pesticide Action Network (PAN) potępia jakiekolwiek przedłużenie lub rozszerzenie zezwolenia dla glifosatu. Doszukuje się też próby manipulacji, polegającej na przedłużeniu obecnego zatwierdzenia niezależnie od istniejących i nowo przedłożonych dokumentów, dotyczących mutagennych i rakotwórczych skutków herbicydu oraz jego negatywnego wpływu na środowisko.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.