Ruszyły konsultacje ważnego projektu

Do połowy lutego br. potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Można z nim się zapoznać i zgłosić swoje uwagi.
Polityka rolna ma duży wpływ na to, czy rolnicy będą pola uprawiać, czy być może je porzucać. Zdjęcie: Panek

Resort rolnictwa informuje, że propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie. Zostały one zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i określenia sposobu ich realizacji.

Zgłaszane uwagi mają pomóc w wypracowaniu rozwiązań, które ukształtują przyszłe instrumenty interwencji. Pozwolą też na dostosowanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

Jak zgłosić uwagi?

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej i zgłaszania swoich uwag do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Można to zrobić za pomocą specjalnego formularza, który dostępny jest tutaj: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.