Mniejszy VAT w rolnictwie

Sejm w trybie przyspieszonym przegłosował czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary. Ma to złagodzić skutki szalejącej inflacji i przyhamować wzrost cen żywności.
Ceny podstawowych artykułów żywnościowych w ostatnich miesiącach rosną w zastraszającym tempie. Zdjęcie: Panek

Być może za kilkanaście dni zostanie wprowadzona czasowa obniżka stawek podatku VAT w rolnictwie. Stanie się tak za sprawą uchwalonego właśnie przez Sejm poselskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Dokument został już skierowany do prac w Senacie. Obniżone stawki podatku VAT mają obowiązywać przez pół roku, tj. od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Ich celem jest obniżenie cen podstawowych produktów żywnościowych dla konsumentów.

Niższe stawki podatku VAT zostaną wprowadzone na:

 • żywność – z 5% do 0%;
 • paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową i gaz skroplony LPG – z 23% do 8%;
 • nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu i niektóre podłoża do upraw) – z 8% do 0%;
 • gaz ziemny – do 0%;
 • energię elektryczną i energię cieplną – do 5%.
Dla ryczałtowych bez zmian

Wbrew szerzącym się plotkom, nie ulega zmianie 7% stawka zwrotu ryczałtu podatku VAT dla rolników ryczałtowych. Przy sprzedaży produktów rolnych będą oni jak dotychczas otrzymywać należności wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku (7%).

Natomiast producentów rolnych rozliczających się z VAT na zasadach ogólnych, w okresie od 1 lutego do 31 lipca br. będzie obowiązywała 0% stawka VAT przy sprzedaży produktów rolnych wymienionych w poz. 1-18 zał. 10 do ustawy VAT. W tej grupie produktów znajdują się:

 • warzywa (CN 07);
 • owoce i orzechy jadalne (CN 08);
 • zboża (CN 10);
 • nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasze – wyłącznie przeznaczone do spożycia przez ludzi (CN ex 12);
 • produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone (CN 04);
 • ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic; inne towary objęte CN 0306 – CN 0308 (CN ex 03).

Przy sprzedaży produktów rolnych nie wymienionych w poz. 1-18 zał. nr 10 do ustawy VAT, właściwa będzie stawka podatku 8% (dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym stawek obniżonych).

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.