Kto kogo powinien uczyć gospodarności?

Obecnej władzy lepiej wychodzi bieganie po ulicach z policyjnymi pałkami za manifestującymi niezadowolenie rolnikami niż zarządzanie narodowym majątkiem.

Zarządzanie ELEWARR-em oraz prowadzony nad nim nadzór właścicielski przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) były nieprawidłowe i nieskuteczne – taką opinię po swojej ostatniej kontroli wydała Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Wnikliwej analizie poddano działania z ostatnich lat, więc za stwierdzone nadużycia trudno winić poprzednią ekipę rządzącą.

Niedawno były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel szeroko się chwalił osiągnięciami z okresu swojego urzędowania. Wśród najważniejszych wymienił utworzenie KOWR. Pominął przy tym fakt, że powstanie tej agendy państwowej wynikało z likwidacji dwóch innych i rozpędzeniu na cztery wiatry większości zatrudnionych w nich fachowców. Zmiana stylu zarządzania dość szybko zaowocowała problemami w należących do państwa prestiżowych stadninach koni arabskich, a teraz ujawniono niegospodarność w państwowej sieci magazynów zbożowych.

W latach 2016-18 strata netto zarządzającej nimi Grupy Kapitałowej wyniosła ponad 65 mln zł. Zarząd spółki ELEWARR wprawdzie wykazywał redukcję strat, ale odbywało się to głównie poprzez sprzedaż majątku i aktywów. Natomiast realizacja kosztownych inwestycji nie przyniosła obiecanych zysków. Niewiele też pomogły wymiany kolejnych członków zarządu. NIK ujawnił przypadki wydania pszenicy z państwowych magazynów, za którą nie wpłynęła zapłata. Ponadto negatywnie ocenił działania w zakresie skupu i przechowywania zbóż oraz rzepaku, bo wykorzystywano niewiele ponad połowę potencjału.

Izba skierowała wniosek do ministra rolnictwa o wzmocnienie nadzoru nad KOWR w zakresie wykonywania obowiązków i uprawnień właścicielskich, dotyczących w szczególności prawidłowości postępowań związanych z wyborem członków zarządu ELEWARR. Złożyła też zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu obowiązków i wyrządzenia spółce ELEWARR znacznej szkody majątkowej. Oprócz tego przekazała dokumenty w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przy zbyciu udziałów w Elewator Sieradz sp. z o.o.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.