Druga transza naboru wniosków na sprzedaż węgla

Grupa odbiorców programu sprzedaży miału węglowego dla producentów rolnych zwiększyła się o przetwórców owoców i warzyw oraz suszarnie pasz. Jak można się starać?
Program sprzedaży miału węglowego uruchomiła Polska Grupa Górnicza.

Grupa odbiorców programu sprzedaży miału węglowego dla producentów rolnych zwiększyła się o przetwórców owoców i warzyw oraz suszarnie pasz. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zaakceptował wznowienie programu sprzedaży miału węglowego przez Polską Grupę Górniczą SA.

Dla kogo druga transza?

Druga transza programu przeznaczona jest dla:

 1. producentów rolnych, którzy nie zgłosili się do programu w ramach pierwszej transzy;
 2. przetwórców sektora rolno-spożywczego prowadzących działalność w następujących grupach PKD:
 • w zakresie suszarni pasz:
  01.63.Z działalność usługowa następująca po zbiorach;
  10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
 • w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw:
  10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw;
  10.39.Z Pozostałe przetwarzania i konserwowanie owoców i warzyw.
Dodatkowy wymóg

Wprowadzony zostaje wymóg, aby posiadać w rejestrze REGON wymienionych kodów jako „Działalność przeważająca wg PKD”. Taki wpis posiadały na dzień 30.09.2022 r. 3172 podmioty.

Kto prowadzi sprzedaż?

Program sprzedaży uruchomiła Polska Grupa Górnicza SA. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane do 20 stycznia 2023 r. i będą weryfikowane według kolejności wpływu. Można je składać przez stronę internetową https://bit.ly/3FVwerw.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.