Dopłaty do wymiany dachów z eternitu

Od 17 października ruszą pierwsze nabory wniosków o objęcie wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – informuje resort rolnictwa.
Polska wieś przesycona jest pokryciami dachowymi wykonanymi z płyt eternitowych zawierających azbest. Za miesiąc rusza wsparcie na ich wymianę. Zdjęcie: Dreczka

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest planem rozwojowym, określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy i inwestycje. Dokument stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z 12 lutego 2021 r. (DzU UE L 57 z 18.2.2021).

Otwarcie naboru za niespełna miesiąc

Resort rolnictwa poinformował o 4 planowanych naborach wniosków. Dotyczą one wsparcia:

  • na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury – skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego;
  • na wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury – skierowanego do rolników i rybaków śródlądowych;
  • do wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu;
  • do wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.

Jak łatwo się domyślić, największą liczbę potencjalnych adresatów ma ostatnie z wymienionych działań. Polska wieś przesycona jest pokryciami dachowymi wykonanymi z płyt eternitowych zawierających azbest. Kwota przeznaczona na wsparcie wymiany takich pokryć w latach 2022-25 wynosi 325,35 mln zł. Na nabór wniosków z 2022 r. przewidziano 65,07 mln zł. Jednak istnieje możliwość jej zwiększenia w przypadku dużego zainteresowania realizacją przedsięwzięć lub zmniejszenia, jeśli zainteresowanie będzie małe.

W Rozporządzeniu podano szereg warunków, jakie trzeba spełnić przy ubieganiu się o pomoc na wymianę pokryć dachowych. Oto najważniejsze z nich:

  • wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2;
  • do obliczenia wysokości wsparcia stosuje się metodę kosztów uproszczonych w oparciu o standardową stawkę jednostkową;
  • wielkość standardowej stawki jednostkowej wynosi 100 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu;
  • poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 40% standardowej stawki jednostkowej i wynosi 40 zł/m2.

Wnioski o udzielenie wsparcia można składać w terminie od 17 października do 15 listopada br. Należy je składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Zasady przedruków w regulaminie.